Ordinul ministrului educației nr. 4738/2020 a fost publicat ieri în Monitorul Oficial și odată cu intrarea acestuia în vigoare, au fost stabilite criteriile prin care cele 250.000 de tablete achiziționate prin Programul național „Școala de acasă”, vor ajunge la elevii de clasa pregătitoare și la cei din clasele I-XII, inclusiv la școlile profesionale, la cei care provin din medii defavorizate.

De acest program beneficiază și elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Un număr de 20.495 de dispozitive cu conexiune la internet, din totalul de 250.000 de bucăți, fiind alocate acestora.

Un lucru important de reținut este faptul că aceste dispozitive nu devin proprietatea celor care le vor folosi. Tabletele vor aparține școlilor, fiecare unitate școlară urmând să încheie cu părinții sau cu elevii majori, după caz, câte un contract de comodat pentru darea în folosință gratuită a acestor dispozitive.

Distribuirea acestor tablete se va realiza în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Cine va beneficia de aceste tablete

a) elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

b) elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

c) elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Ce obligații îi revin celui care primește o tabletă

a) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință gratuită ca un bun proprietar;

b) să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată prin natura lui;

c) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa (dacă dispozitivul e distrus este răspunzător de distrugerea sa, cu excepția situației în care beneficiarul l-a folosit normal și nu are nicio vină pentru „pieirea bunului”);

d) să nu încredințeze bunul altei persoane;

e) să restituie bunul la scadență în natura sa specifică (adică să dea tableta înapoi atunci când se face termenul din contract, în stare bună de folosire).

De menționat este faptul că cei care primesc aceste tablete nu va fi răspunzători în cazul în care tableta prezintă vicii de fabricație.

Documentul privind Ordinul Ministrului Educației îl puteți citi integral aici.