Este vorba despre notarii publici. Aceștia ar putea beneficia de o nouă lege a pensiilor, care ar urma să cuprindă toate aspectele referitoare la modalitățile de calcul, dar și condițiile de acordare a fiecărui tip de pensie în parte, se arată într-un proiect de lege care a trecut miercuri de Senat și care mai are nevoie doar de votul deputaților pentru a ajunge să se aplice.

Astfel, proiectul de lege propune realizarea unui cadru legislativ unitar în ceea ce privește aspectele esențiale ale dreptului la pensie al notarilor publici, având în vedere că de-a lungul timpului acestea au fost stabilite prin mai multe acte normative.

Mai exact, noutatea este că proiectul reunește toate aspectele cu privire la acordarea pensiilor pentru notari, într-o singură lege.

Ce drepturi vor avea notarii?

În sistemul propriu, notarii publici vor avea dreptul la aceleași categorii de pensii la care au acces și acum. Este vorba despre pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

În ceea ce privește modalitatea de calcul a pensiei, aceasta nu se va schimba. Astfel, cuantumul pensiilor se va determina prin înmulțirea punctajului mediu acumulat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Perioada completă de contribuție va fi de 35 de ani.

Pensia anticipată pe de altă parte, va putea fi obținută doar de notarii care au împlinit vârsta de 60 de ani și care au avut o contribuție de cel puțin 25 de ani.

Pensia de invaliditate va putea fi solicitată de notarii care au fost încadrați în gradul I sau II de invaliditate și care la data emiterii deciziei medicale erau notari publici. Astfel, pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate vor avea dreptul și la o indemnizație de însoțitor.

În ceea ce privește pensia de urmaș, aceasta revine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă a fost efectuată o perioadă minimă de cotizare de zece ani.

Cum se vor depune cererile de pensionare?

În privința depunerii cererilor de pensionare, proiectul de lege care vizează acordarea pensiilor pentru notari, va păstra aceași procedură de depunere a cererii de pensionare și de contestare a deciziilor.

Astfel, cererea de pensionare va fi depusă la sediul Casei de pensii sau la Camera Notarilor Publici din zona în care asiguratul și-a desfășurat activitatea sau zona în care locuiește.

Există și excenții, mai exact pensia de invaliditate, care se va acorda de la data încetării calității de notar public, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data încetării activității.