Astfel, valoarea estimată maximă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor este:
– pentru judeţul Cluj: 15.652.416 lei fără TVA;
– pentru judeţele Ialomiţa şi Călăraşi: 30.339.888  lei fără TVA;
– pentru judeţele Braşov şi Covasna: 34.601.720 lei fără TVA;
– pentru judeţele Tulcea şi Constanţa: 31.576.037 lei fără TVA;
– pentru municipiul Bucureşti–Sector 2: 11.479.787 lei fără TVA;
– pentru municipiul Bucureşti-Sector 3: 2.960.056  lei fără TVA;
– pentru municipiul Bucureşti–Sector 5: 12.091.965 lei fără TVA;
– pentru municipiul Bucureşti-Sector 6: 4.440.084  lei fără TVA.
Proiectele-tip utilizate pentru aceste obiective de investiţii sunt de trei categorii, respectiv pentru creşe/grădiniţe cu una, două sau trei grupe de copii şi sunt puse la dispoziţie de MDRT.
Autorităţile publice locale beneficiare ale investiţiilor sunt cele care identifică terenul pe care vor fi amplasate construcţiile. De asemenea, tot ele vor realiza, la finalizarea investiţiei, dotările tehnico-edilitare.
Companiile interesate pot consulta în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (www.e-licitatie.ro) anunţul de participare, fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini.