Scutirea de impozit pe venit va fi acordată programatorilor indiferent de specializarea absolvită.Totuşi, rămâne de văzut dacă această libertate totală se validează și în timpul inspecțiilor fiscale, întrucât ar putea apărea abuzuri de ambele părţi, atât a contribuabililor, cât și a echipelor de control.

Cea mai mare noutate adusă de  republicarea Ordinului privind încadrarea în activitatea de creație de programe de calculator (Ordinul comun al Ministrului pentru societatea informatională, Ministrului educației și cercetării științifice, Ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Ministrului Finanțelor Publice nr. 217/4.172/1.348/835) a fost eliminarea listei specializărilor pe care trebuie să le aibă înscrise în diplomele de absolvire angajații care aplică scutirea.

Încă de la prima publicare a acestui Ordin în anul 2004, lista specializărilor a fost un motiv de controversă și de întrebări în practică. Trebuie să fie exact denumirea mentionată în lista respectivă? Cum procedăm dacă facultatea absolvită și-a schimbat denumirea specializării între timp? Un angajat care îndeplineste toate criteriile, așa cum sunt prezentate în Ordin, pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venit va putea să aibă înscrisă orice specializare în diplomă obţinută? Sunt cazuri în practică în care, de exemplu, un economist sau un chimist pasionat de inginerie software a deprins calităţile necesare pentru a se angaja într-un departament specializat de creare de soft. Din prevederile noului Ordin, ar rezulta că este perfect legal ca și în aceste cazuri particulare să se aplice scutirea de impozit pe venit (dacă toate celelalte criterii sunt îndeplinite).

Inspectorii vor fi mai riguroşi

Rămâne de văzut dacă vor apărea clarificări suplimentare din partea legiuitorului și dacă această libertate totală în ceea ce privește specializarea absolvită se validează și în timpul inspecțiilor fiscale (întrucât, ar putea apărea abuzuri de ambele părţi, atât la nivelul contribuabililor, cât și în rândul echipelor de control fiscal).

Noul Ordin publicat mai aduce ca noutate și precizarea că scutirea se aplică și cetăţenilor statelor membre UE, SEE și Elveția care dețin diplome ce pot fi echivalate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Din perspectivă formală, este posibil ca inspectorii fiscali să fie și mai riguroși în verificarea dosarelor pregătite de angajatori pentru angajații care beneficiază de scutire, după cum spuneam, pentru a evita eventuale abuzuri ca urmare a relaxării cerințelor. Amintim că, așa cum prevede Ordinul (art. 3, alin. (4), încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit, constituie strict responsabilitatea angajatorului.

Astfel, posturile pe care sunt angajate persoanele care beneficiază de scutire și faptul că acestea „prestează efectiv“ una din activităţile menționate în anexa la ordin vor fi, probabil, zone minuțios observate, fiind singura cheie de verificare a statutului particular al angajatului în compania respectivă.

Dacă ne imaginăm situația unui control fiscal pe ultimii patru ani la o companie cu sute de angajați, prezentarea dosarului referitor la scutirea de impozit pe venit în fața organelor de control nu este deloc o sarcină ușoară. De aceea, considerând și dinamica documentelor (ca urmare a fluctuațiilor de personal sau a modificărilor de organigramă sau a varietăţii de comenzi interne, în funcție de contractele încheiate de companie cu clienții), recomandarea ar fi pregătirea dosarelor din timp, actualizarea lor constantă și, bineînţeles, revizuirea periodică.