Parlamentul a adoptat ieri o lege cu ajutorul căreia va putea modifica legea referitoare la autorizarea lucrărilor de construcții.

Concret, modificările aduse au rolul de a simplifica procesul prin care doritorii pot primi avizele necesare eliberării autorizației de construcție.

Principalele schimbări sunt următoarele:

  1. Doritorii nu mai sunt nevoiți să obțină avize de mediu sau de sănătate publică pentru anumite construcții
  2. Cei care vor să demoleze o construcție pentru ca mai apoi să construiască una nouă poate cere un singur aviz care să prevadă ambele construcții, față de 2 cât se cere în prezent
  3. Reautorizările (nu va fi necesară emiterea unui nou certificat de urbanism)se vor face astfel: dacă lucrările nu au fost începute la termen, perioada de timp va fi le fel de lungă precum termenul inițial; dacă lucrările au fost începute, dar nefinalizate și față de care nu au fost aplicate măsuri de conservare, se va putea emite reautorizarea doar dacă întreruperea nu a fost mai lungă decât termenul de finalizare inițial; în caz contrar, continuarea lucrărilor se va putea face numai dacă va exista o expertiză tehnică relevantă.
  4. Durata pentru obținerea certificatului de urbanism va fi micșorată de la 30 de zile cât este în prezent la 15 zile. Totodată, acesta va putea fi emis și în format digital
  5. Autoritățile vor răspunde dacă rețelele de gaz sau de apă vor fi afectate de construcții
  6. Se modifică timpul de așteptare pentru autorizațiile de construcție în regim de urgență (cel mult 9 zile lucrătoare de așteptare față de 15 zile cum este în prezent) și pentru avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare ( maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În caz contrar, sancțiunea pentru nerespectarea termenului va fi de 5.000 de lei/zi)