Prin proiectul de decizie, autoritatea detaliază obligaţiile privind dezvoltarea sistemului de evidenţă internă a costurilor şi de elaborare a situaţiilor financiare separate, potrivit news.ro

Furnizor pentru o perioadă de cinci ani

Reglementarea vine ca urmare a desemnării Companiei Naţională Poşta Română ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pentru o perioadă de cinci ani, respectiv 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Conform deciziei de desemnare, Poşta are obligaţia să implementeze şi să dezvolte un sistem de evidenţă internă a costurilor suficient de detaliat pentru a identifica costul furnizării individuale a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi să realizeze evidenţierea distinctă a activităţilor din sfera serviciului universal de cele neincluse în sfera serviciului universal.

Această metodologie descrie metodele, principiile, ipotezele şi sursele de date folosite pentru elaborarea situaţiilor financiare separate.

Precizările ANCOM

„În cuprinsul metodologiei vor fi prezentate serviciile incluse în fiecare dintre cele trei segmente de afaceri, respectiv servicii din sfera serviciului universal, alte servicii poştale, alte servicii non-poştale. Vor fi, de asemenea, descrise principiile şi politicile contabile generale, precum şi principiile de recunoaştere în contul de profit şi pierdere a veniturilor şi cheltuielilor, respectiv de recunoaştere în bilanţ a activelor, respectiv datoriilor”, precizează ANCOM, potrivit sursei menționate.

Pe baza metodologiei, compania va întocmi, anual, situaţiile financiare separate care vor include situaţia capitalului mediu angajat pe segmente de afaceri, veniturile, cheltuielile operaţionale şi rezultatul operaţional pe segmente de afaceri, precum şi situaţii detaliate privind costurile unitare, veniturile şi profitabilitatea pentru fiecare dintre serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, situaţia costurilor directe, indirecte şi comune prezentată separat pentru serviciile din sfera serviciului universal şi respectiv serviciile din afara sferei serviciului universal şi reconcilierea între contul de profit şi pierdere din componenţa situaţiilor financiare separate şi contul de profit şi pierdere statutar.

Valoare costului mediu ponderat al capitalului

„Valoarea costului mediu ponderat al capitalului aferentă serviciilor din sfera serviciului universal va fi stabilită de către ANCOM. Situaţiile financiare separate vor fi auditate de un auditor independent, iar raportul de audit va transmis ANCOM împreună cu situaţiile financiare separate”, mai informează autoritatea.

Proiectul Deciziei privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română – S.A. poate fi consultat pe site-ul autorităţii, iar persoanele interesate pot să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23 martie 2020.