Sistemul va cuprinde serviciile incluse în fiecare dintre cele trei segmente de afaceri, se arată într-un proiect de decizie, supus dezbaterii publice de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţi, pentru următoarele 30 de zile.

Metodologia de dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată va cuprinde serviciile din sfera serviciului universal, alte servicii poştale şi alte servicii non-poştale, se arată într-un comunicat de presă al arbitrului telecom.

“Vor fi, de asemenea, descrise principiile şi politicile contabile generale, precum şi principiile de recunoaştere în contul de profit şi pierdere a veniturilor şi cheltuielilor, respectiv de recunoaştere în bilanţ a activelor, respectiv datoriilor”, se menţionează în proiectul de decizie, potrivit agerpres.

 

Cum a apărut această reglementare?

Reglementarea survine ca urmare a desemnării CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pentru o perioadă de 5 ani, respectiv pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Decizia de desemnare a CNPR ca furnizor de serviciu universal prevede obligaţia companiei să implementeze şi să dezvolte un sistem de evidenţă internă a costurilor suficient de detaliat pentru a identifica costul furnizării individuale a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi să realizeze evidenţierea distinctă a activităţilor din sfera serviciului universal de cele neincluse în sfera serviciului universal.

În cazul situațiilor financiare separate, ANCOM subliniază că, pe baza acestei metodologii, Poşta Română va întocmi, anual, situaţiile financiare separate care vor include situaţia capitalului mediu angajat pe segmente de afaceri, veniturile, cheltuielile operaţionale şi rezultatul operaţional pe segmente de afaceri, precum şi situaţii detaliate privind costurile unitare, veniturile şi profitabilitatea pentru fiecare dintre serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, situaţia costurilor directe, indirecte şi comune prezentată separat pentru serviciile din sfera serviciului universal şi respectiv serviciile din afara sferei serviciului universal şi reconcilierea între contul de profit şi pierdere din componenţa situaţiilor financiare separate şi contul de profit şi pierdere statutar.

“Valoarea costului mediu ponderat al capitalului aferentă serviciilor din sfera serviciului universal va fi stabilită de către ANCOM. Situaţiile financiare separate vor fi auditate de un auditor independent, iar raportul de audit va transmis ANCOM împreună cu situaţiile financiare separate”, notează reglementatorul.

Proiectul Deciziei privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către CNPR poate fi consultat pe site-ul ANCOM, iar persoanele interesate să formuleze şi să transmită observaţii sau propuneri au la dispoziţie 30 de zile, până pe data de 23 martie 2020.