Potrivit unui comunicat de presă, ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie care modifică şi completează indicatorii statistici pe care furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a-i raporta anual către Autoritate.

Astfel, proiectul de decizie urmăreşte transpunerea ultimelor modificări şi completări ale cadrului legal primar, prin care s-au introdus noi concepte în legislaţia naţională din domeniul serviciilor poştale. Proiectul de decizie urmează să intre în vigoare la data de 1 mai 2017.

Având în vedere că în legislaţia primară au fost definite noi tipuri de trimiteri, furnizorii de servicii poştale vor avea obligaţia de a raporta traficul şi veniturile realizate din procesarea acestora: trimiteri de corespondenţă în număr mare, colete poştale în număr mare şi imprimate în număr mare, precum şi pachete mici, respectiv pachete mici în număr mare, reiese din comunicat.

Potrivit ANCOM, furnizorii vor avea obligaţia de a raporta până la data de 15 martie, pentru anul anterior, trimiterile prelucrate exclusiv în nume propriu, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

De asemenea, până la data 15 iulie, furnizorii vor avea obligaţia de a raporta în mod cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile cumulate rezultate ca urmare a prelucrării acestora. Aceste date vor privi fiecare serviciu, inclus sau nu în sfera serviciului universal. ”Toate datele statistice vor fi transmise exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile aici, utilizând semnătură electronică certificată. Netransmiterea datelor statistice constituie contravenţie şi poate fi sancţionată cu sume cuprinse între 100 şi 15.000 lei pentru fiecare zi de întârziere”, mai reiese din comunicat.