Legea arendei s-ar putea schimba. La ce vor fi supuși fermierii

Legea arendei revine în atenția parlamentarilor! Ce impact va avea asupra agricultorilor care au semnat deja contracte de arendă? Legea arendei vine cu modificări semnificative.

(Contractul de arendă reprezintă un acord juridic prin care una dintre părți, denumită arendator, cedează unei alte părți, denumită arendaș, dreptul de a exploata bunuri agricole pentru o perioadă determinată, în schimbul unei sume de bani, numită arendă.)

Pe data de 9 aprilie, legea arendei nu a fost adoptată de Camera Deputaților din lipsa votului necesar. Cu toate acestea, proiectul de lege a fost reintrodus în Parlamentul României. Motivul principal pentru reexaminarea sa de către parlamentari a fost introducerea unei noi prevederi esențiale: stabilirea unei perioade minime de șapte ani pentru contractele de arendă. Această propunere nu este nouă. Până acum, a fost respinsă de două ori.

Primul proiect a fost anulat de Curtea Constituțională. Al doilea proiect nu a primit votul favorabil al Parlamentului României. Durata minimă a contractului de arendă este specificată în textul proiectului de lege astfel: „Durata arendării este de minim șapte ani și se consideră a fi stabilită pe întreaga perioadă necesară pentru recoltarea fructelor produse de bunul agricol.”

Ce modificări legislative ar putea apărea?

Pe data de 16 aprilie, a fost înregistrat la Senat un nou proiect legislativ pentru modificarea Legii arendei. A fost supus dezbaterii în regim de urgență.

Adrian Chesnoiu, președintele Comisiei de Agricultură, este co-inițiator al proiectului de lege. În plus față de introducerea unei perioade minime de șapte ani pentru contractul de arendă, proiectul conține și o clauză de interdicție privind subarendarea.

Adrian Chesnoiu
Adrian Chesnoiu (SURSA FOTO: Camera Deputaților)

Conform noului proiect de lege, subarendarea este strict interzisă, fie total, fie parțial, sub sancțiunea nulității, cu excepția situației de schimb de utilizare a terenului între arendași. Proiectul de lege mai conține și alte condiții care determină încetarea contractului de arendă înainte de expirarea termenului stabilit, în special în cazul decesului arendatorului.

Ce prevede legea?

Conform Legii 287/2009, Art. 1.848.:

(1) contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului, iar în cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, cu cel puţin un an.

(2) Dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă, termenele de refuz al reînnoirii prevăzute la alin. (1) se reduc la jumătate.