Decizie de ultim moment pentru pensionarii din România! Ce se întâmplă cu aceste dosare?

În acest context, hotărârea respectivă a fost confirmată și de către Curtea de Apel Mureș. Totodată, amintim că formularul european standard de legătură este cunoscut și sub numele de formularul E205.

Pricina a vizat o cerere de pensionare pentru limită de vârstă pe care casa de pensii județeană a respins-o prima dată, deoarece persoana care a depus dosarul nu avea stagiul complet de cotizare în România, de 35 de ani.

Refuzul a fost acordat pe motiv că a fost luat în calcul doar stagiul realizat în România, fără cel din Spania, nefiind primit formularul european standard de legătură de la autoritățile spaniole.

A fost depusă o nouă cerere de pensionare

Mai apoi, peste șapte luni, a fost depusă o nouă cerere de pensionare. De data aceasta, casa de pensii a emis decizia de pensionare, recunoscând astfel stagiul de cotizare de 15 ani în Spania.

Potrivit deciziei luate de către Tribunalul Mureș, decizia de respingere a pensionării a fost emisă nelegal de casa județeană de pensii, fiind încălcata obligația de bună cooperare transfrontalieră. Această obligație presupune că instituțiile statelor membre trebuie să răspundă la solicitările altor instituții ale statelor membre.

Mai mult, instanța a reținut că instituția din România avea obligația de a depune toate eforturile pentru a obține documentele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie de la autoritățile spaniole. Totuși, cooperarea casei județene de pensii a încetat după ce formularele au fost transmise.

Tribunalul Mureș a punctat faptul că autoritatea de pensii din România avea obligația, în cazul în care instituția spaniolă o făcea cu întârziere sau nu furniza formularul E205, să transmită o cerere de reamintire referitoare la prima cerere transmisă.