Proiectul de normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr 20/2017 privind asigurările auto din România prevede, printre altele, ca tarifele sunt calculate în funcţie de strategia adoptată de către asigurătorul RCA. Totodată, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuţie, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat, indiferent de canalul de distribuţie utilizat.

„Proiectului de Normă pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr 20/2017 are în vedere abrogarea sau modificarea prevederilor acestui act normativ ce nu sunt conforme cu prevederile legislaţiei europene şi/sau fac obiectul discuţiilor purtate cu serviciile Comisiei Europene (COM) în cauza de infringement 2018/4075 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru UE privind incompatibilitatea cu Directiva Solvabilitate II şi Directiva MTPL a unor dispoziţii ale legislaţiei româneşti referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto adoptate în 2017”, se menţionează în document.

Potrivit ASF, se are totodată în vedere eliminarea riscului juridic ca prevederile normei sau sancţiunile aplicate de către ASF societăţilor în cazul încălcării acestora să poată fi contestate în faţa instanţelor de judecată şi anulate, în condiţiile date de prevederile art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României.

Ce se întâmplă cu tarifele de primă

Documentul mai prevede, printre altele, că „tarifele de primă practicate sunt certificate de către un actuar avizat de către ASF, în baza unui raport scris transmis asigurătorului RCA, în care acesta atestă cel puţin faptul că: tarifele au fost calculate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, iar calitatea datelor utilizate respectă cerinţele menţionate de dispoziţiile legale în vigoare”.

Confirm ASF, „La articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite asigurătorului RCA în termen de maximum 20 de zile de la punerea în aplicare a tarifelor de primă de către asigurătorul RCA şi conţine detalierea procedurilor efectuate şi a rezultatelor obţinute.”

Sursă foto: Dreamstime