Angajații Ministerului Afacerilor Interne vor avea posibilitatea să presteze anumite servicii pentru persoane fizice și juridice contra cost. Până acum, singurele servicii pe cate MAI le putea presta era asigurarea transporturilor de valori, periculoase sau agabaritice.

Guvernul a adoptat însă în data de 21 august o ordonanță de urgență prin care a schimbat lucurile.

Astfel, ”având în vedere că luarea unor măsuri, în acest sens, atrage competența echipajelor specializate ale Poliției Române, apreciem că activitatea acestor echipaje reprezintă o activitate de prestare de servicii”, se spune în nota de fundamentare a ordonanței.

Noua prevedere arată că serviciile prestate de personalul MAI vor putea viza ”însoțirea cu personal și mijloace tehnice specifice a concursurilor organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricționarea circulației pe anumite sectoare de drum public, precum și a transporturilor de valori, a celor periculoase, agabaritice, sau speciale”.

În ceea ce privește sumele încasate, ”vor fi reținute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare cu titlu permanent și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital”.

Tarifele percepute de MAI sunt exceptate de la avizul Oficiului Concurenței iar sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.