În România, vârsta matrimonială stabilită prin Noul Cod Civil este de 18 ani, dar legiuitorul a instituit o excepție prin intermediul căreia minorii de 16 ani au posibilitatea să se căsătorească dacă îndeplinesc anumite condiții. Această practică are consecințe dăunătoare asupra dezvoltării ulterioare a copiilor în cauză. Deși nu sunt statistici exacte cu privire la căsătoriile încheiate de persoane sub 18 ani, numai datele legate de nașteri în rândul minorilor trag un semnal de alarmă și oferă o imagine parțială a acestei practici. Astfel, în perioada 2007-2016, conform Eurostat , au fost înregistrate aproximativ 100 000 de nașteri la minore. În ceea ce privește numărul nașterilor în cadrul căsătoriei la minori, în  intervalul de timp 2007-2016, la grupele de vârstă de 16 și 17 ani, s-au înregistrat un număr de 4232 (Eurostat), dar tabloul nu este complet din lipsa de colectare a datelor.

Efectele căsătoriei între minori

Conform UNICEF, la nivel mondial, 15 milioane de fete sunt căsătorite anual înainte de a împlini vârsta matrimonială de 18 ani. Mariajul la minori, definit in documentele internaționale ca fiind căsătoria oficială sau uniunea informală înainte de îndeplinirea vârstei de 18 ani, aduce atingere drepturilor copiilor și are consecințe grave asupra stării subiective de bine la nivel fizic și psihic, precum și asupra dezvoltării intelectuale, educaționale și sociale. Căsătoria precoce limitează orizontul subiecților la cercul familiei, are repercusiuni asupra echilibrului personal, asupra gradului de independență și limitează relațiile sociale.

Căsătoriile la minori sunt des însoțite de sarcini și nașteri, lipsa îngrijirilor adecvate și nivelul insuficient de dezvoltare fizică pentru a da naștere unui copil, expun mamele minore și pe copiii acestora la riscuri foarte mari. Mortalitatea maternă este o cauză importantă a decesului în rândul fetelor eu vârste între 15 și 19 ani, înregistrându-se 70 000 de astfel de cazuri, anual.

Riscul de mortalitate în rândul mamelor de 15 ani și mai puțin, este de 5 ori mai mare prin comparație cu cel înregistrat la cele de 20 de ani si peste De asemenea, mortalitatea infantilă la copiii născuți de mame foarte tinere, este mult mai ridicată, chiar dublă uneori, decât la copiii născuți de mame mai în vârstă. Dacă o mamă are mai puțin de 18 ani, riscul ca nou-născutul să moară In primul an de viață este cu 60% mai mare decât în cazul unui copil născut de o mamă cu vârsta peste 19 ani. În cazul în care acesta supraviețuiește, de cele mai multe ori este subponderal, malnutrit și prezintă o întârziere în dezvoltarea fizică și cognitivă.

Care este scopul urmărit

Finalitatea urmărită de prezentul proiect de lege este de a pune în aplicare recomandările ONU realizate prin intermediul Comitetelor CEDAW și Committee on the Rights of the Child și anume modificarea legislației în vederea eliminării excepției de la vârsta matrimonială de 18 ani, pentru încheierea unei căsătorii. Astfel, nu vor mai fi permise căsătoriile la vârsta de 16 ani, în baza unui aviz medical, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă.

Proiectul de lege poate fi consultat aici.