Prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 8,6 milioane lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 689 milioane lei şi diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu 680,4 milioane lei.

Majorarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii se datorează creşterii contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate de angajatori şi asiguraţi, majorării veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 5,3 milioane lei.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 8,6 milioane lei se datorează creşterii alocaţiilor bugetare la titlul 'Cheltuieli de personal' cu suma de 8,6 milioane lei şi la titlul 'Asistenţă socială' cu suma de 9,8 milioane lei, dar şi diminuării la titlul 'Dobânzi' cu suma de 6 milioane lei şi la titlul 'Bunuri şi servicii' cu suma de 3,8 milioane lei.

La titlul 'Asistenţă socială' cheltuielile Casei Naţionale de Pensii Publice se majorează cu suma de 23 milioane lei ca urmare a achitării drepturilor de pensie obţinute pe bază de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru beneficiarii de pensie de serviciu, în conformitate cu Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările ulterioare.

La casele de pensii sectoriale, cheltuielile se diminuează cu suma de 13,2 milioane lei ca urmare a scăderii la 151.900 persoane a numărului mediu de pensionari plătiţi pe primele 10 luni din 2014 faţă de 152.200 persoane, numărul avut în vedere la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2014.

Cheltuielile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale vor fi majorate cu suma de 0,4 milioane lei.

SURSA: Agerpres