Au scăzut salariile în România! Datele de Institutului Naţional de Statistică (INS) indică faptul că salariile românilor au fost mai mici în luna mai a acestui an, comparativ cu luna aprilie.

Salariul mediu net în luna mai: 3.492 de lei

Astfel, câştigul salarial mediu nominal net s-a diminuat cu 1,9% în luna mai 2021, comparativ cu luna anterioară, la 3.492 lei.

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decât în luna anterioară, indică datele publicate, luni, 12 iulie, de către INS.

Câştigul salarial mediu net a fost mai mic, în cele mai multe activităţi din sectorul economic, din cauza acordării în lunile precedente a unor prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Mai mult, indică analiza INS, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

În ce domenii s-au înregistrat cele mai mari scăderi ale salariilor?

Datele INS relevă faptul că scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat în:

  • intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) – cu 21%,
  • activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (între 14% şi 16%),
  • extracţia minereurilor metalifere, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun (între 5,5% şi 8,5%).

Salariul mediu a scăzut între 3,5% şi 5% şi în alte activităţi extractive, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), transporturi pe apă, fabricarea băuturilor.

Creşteri semnificative ale ale câştigului salarial mediu net

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost înregistrate în:

  • extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+14,5%),
  • activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, hoteluri şi restaurante (între 3,5% şi 6,5%),
  • fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare) – între 1% şi 2,5%.

Creştere cu 5,3% a salariilor nete în învăţământ

În sectorul bugetar, în luna mai a acestui an, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+5,3% ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţie publică (+0,1%).

Totodată, în sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 0,8%, raportat la perioada de referinţă.

Sursă foto: Dreamstime