„Dezvoltarea rurală se realizează atât prin investițiile beneficiarilor privaţi, cât şi prin cele ale celor publici. Cele două categorii de solicitanți se completează şi se sprijină reciproc. Dacă până acum am deschis o parte din sesiunile pentru beneficiari privaţi, acum completăm investiţiile ce se pot finanța în acest an în spaţiul rural cu cele care sunt accesibile beneficiarilor publici. Sunt trei submăsuri foarte aşteptate, ținând cont de faptul că, atât pentru PNDR 2007-2013, cât şi pentru sesiunea din 2015, nevoia de investiţie pentru infrastructura din mediul rural a depăşit alocările” a declarat Eugen Popescu, directorul general AFIR.

Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 25 mai 2016, ora 9.00 – 31 octombrie 2016, ora 16.00.

Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au în 2016 la dispoziție peste 453 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, agricole sau forestiere şi protejarea patrimoniului cultural.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției www.afir.info pentru toate cele trei submăsuri.

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

 În cazul submăsurii 4.3 A – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces. Pentru sesiunea 25 mai – 31 octombrie 2016, submăsura 4.3 A beneficiază de o alocare de 20 milioane euro.

În ceea ce priveşte submăsura 7.2, beneficiari pot fi comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare sau ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school).

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit. Beneficiarii submăsurii pot obține până la 4 milioane euro pentru proiectele depuse de asociațiile de dezvoltare intercomunitare. Submăsura 7.2 are pentru sesiunea din 2016 o alocare de 360 milioane euro.

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, cu o alocare pentru această sesiune de 55 milioane euro, are ca scop protejarea patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local. Beneficiari ai submăsurii sunt ONG-uri, Unități de cult, persoane fizice autorizate sau societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B şi comunele.

Sprijinul nerambursabil poate fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit, caz în care valoarea unui proiect nu poate depăşi 500.000 euro.