Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 'Investeşte în oameni' şi are o durată de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015).

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocuparea profesională pentru persoanele din grupuri vulnerabile şi include activităţi de coaching destinate unui număr de 400 de persoane, pentru motivarea grupurilor vulnerabile şi programe de recalificare pentru 900 de persoane în meseriile tehnician maseur, băieş, nămolar, brancardier, floricultor, peisagist floricultor, florar-decorator, îngrijitor spaţii verzi, îngrijitor animale, operator procesare text şi imagine, operator vânzări prin telefon.

Workcall se derulează în zonele Sud-Muntenia, Bucureşti-Ilfov şi Nord-Vest. La Salina Turda, se urmăreşte operaţionalizarea bazei de tratament, prin dotarea cu aparatură şi prin calificarea profesională pentru o parte din oamenii care vor lucra acolo', arată Daniela Vişoianu, managerul proiectului, potrivit aceleiași surse, citată de Agerpres. În cadrul proiectului se vor înfiinţa două centre de incluziune socială, unul la Bucureşti şi altul la Turda, prin intermediul cărora vor fi asigurate informarea şi consilierea. 

Proiectul asigură şi furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru un număr de 1000 de persoane  care aparţin grupurilor vulnerabile (100 de femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilităţi, 100 de tineri de peste 18 ani, care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului).