După ce, în noiembrie, conducerea ANRE  a decis să majoreze tarifele pe care le practică pentru eliberarea diferitelor autorizări, atestate şi licenţe(innstituţie care se auto-finanţează), rubrica venituri fiscale indică suma de 87 de milioane de lei pentru anul în curs, de la 67 de milioane de lei anul trecut. Diferenţa până la 150 de milioane de lei o reprezintă sume rezultate din excedentul anului precedent – 63 de milioane de lei, care trec direct la cheltuieli în 2018.

Principalul beneficiar al cheltuielilor suplimentare din bugetul pe 2018 îl reprezintă salariaţii. În nota ultimilor ani, şi în 2018 cheltuielile cu personalul cresc, până la 85 de milioane de lei(totalul veniturilor de anul trecut – n.r.), de la 72 de milioane de lei în 2017.  Creşterea de 16% se poate pune pe seama creşterii numărului de salariaţi cu 50, de la 286 la 336, atât cât doreşte ANRE să angajeze suplimentar în acest an, după ce Autorităţii i s-a dat în subordine, prin transfer de la Ministerul Economiei, programul de eficienţă energetică şi termia. Dar se poate pune şi pe seama înmulţirii posturilor de conducere şi banilor daţi unor persoane neangajate în ANRE, cum sunt cele din Comitetul de Reglementare.

Autoritatea şi-a bugetat cheltuieli salariale mai mari, însă creşterea numărului de angajaţi este aproape imposibilă, întrucât intră în contradicţie cu OUG 90/2017, în vigoare din 7 decembrie, prin care angajările în autoritățile și instituțiile publice vor fi blocate pe tot parcursul anului viitor. Totuși, mai scrie în ordonanță, ordonatorii de credite vor putea să aprobe angajări în procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după 1 ianuarie, însă numai dacă vor avea bani pentru asta. Practic, dacă se vor elibera două posturi, se va putea organiza concurs pentru unul.

Lefuri consistente

Aşadar, proiectul de buget pentru 2018 al ANRE a fost redactat în 22 decembrie, cu propunere pentru 50 de posturi suplimentare, deşi conducerea instituţiei ştia de prevederile OUG 90. În aceste condiţii, este de presupus că Parlamentul poate aproba bugetul, dar fără angajări, ceea ce înseamnă că toţi salariaţii existenţi vor câştiga mai mult printr-o simplă consemnare cu pixul pe hârtie. Deja Autoritatea are unii dintre cei mai bine salariaţi din România. Anul trecut, cheltuielile cu salariile pe angajat au fost în cuantum lunar de 18.000 de lei. Media este mult ridicată de salariile conducerii. Astfe, preşedintele instituţiei ridică de la casierie eschivalentul a peste 10.000 de euro lunar. Vicepreşedinţii,  câte 9.000 de euro(sunt doi din noiembrie, odată cu schimbarea conducerii). Membrii Comitetului  de Reglementare, patru la număr(până în noiembrie erau doar doi), pe lângă preşedinte şi vicepreşedinţicâştigă câte 7.000 de euro lunar. Directorii din instituţie încasează salarii nete de peste 13.000 de lei lunar, potrivit declaraţiilor lor de avere.

 

“Cheltuielile cu salariile au fost bugetate cu respectarea prevederilor contractelor individuale de muncă şi în conformitate cu prevederile CCM la nivel ANRE valabil.Cheltuielile cu salariile pe anul 2018 au fost bugetate cu luarea în considerare a salariului minim brut pe ţară, aşa cum a fost stabilit prin HG nr.1/2017.  De asemenea, au fost rezervate sume pentru plata unor eventuale ore suplimentare ce nu pot fi recuperate prin timp liber corespunzător”, explică reprezentanţii ANRE noul fond de salariile din acest an.

Pe lângă salarii şi sporuri, angajaţii ANRE, fie că vor fi ei tot 286, fie 336, primesc în acest an şi tichete de masă în cuantum de 1 milion de lei.

750.000 de euro – salarii pentru patru membri din Comitetul de Reglementare

O rubrică separată la cheltuieli salariale o reprezintă “Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii” – 3,13 milioane de lei. Anul trecut, aici erau trecute 2,2 milioane de lei. Această sumă a fost explicată de reprezentanţii Autorităţii prin “sumele necesare pentru plata membrilor Comitetului de reglementare care nu fac parte din conducerea executivă a ANRE”. Aici intră cei patru membri “simpli”, din CR , nu preşedintele şi nu vicepreşedinţii. Aceştia, Ramiro Angelescu, Gabriel Gheorghe, Teodor Atanasiu şi Cornelia Sulger, vor împărţi aşadar, în acest an, circa 750.000 de euro brut.

ANRE este o instituţie aflată sub controlul Parlamentului care are ca scop principal reglementarea pieţelor de energie şi gaze din România, acum şi de termie. Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorul energiei electrice şi termice şi al gazelor naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaţionale.

Nivelul tarifelor şi contribuţiilor se stabileşte anual prin ordin al ANRE, în condiţiile legii, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANRE este condusă, din noiembrie 2017, de Dumitru Chiriţă, membru PSD. El are doi vicepreşedinţi, Henorel Soreaţă şi Zoltan Nagy.