Salarii mai mici în România. INS anunță scăderea salariilor medii nete și brute în august, față de iulie 2023

Salarii mai mici în România. Datele INS arată că salariul mediu net în România a scăzut în luna august la nivelul de 4.531 lei.

Astfel, a înregistrat o scădere față de iulie cu 34 lei (0,7%). A scăzut și salariul mediu brut, el a atins valoarea de 7.258 de lei în august 2023, cu 59 de lei (0,8%) mai mic decât în luna precedentă.

Domeniul în care au existat cele mai mari salarii medii nete este industria IT (10.419 lei). Pe de altă parte, cele mai mici au fost în hoteluri şi restaurante (2.542 de lei).

Există și o veste bună: câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,2% în luna discutată, față de august 2022.

În august 2023, în comparație cu aceeași lună a anului anterior, indicele câștigului salarial real a înregistrat o creștere de 5,3%. De asemenea, față de luna iulie 2023, acest indice a înregistrat o scădere de 1,2%.

În comparație cu octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a crescut în august cu 129,6%, fiind cu 3,0 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în iulie 2023.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, anunță INS.

Câştigul salarial mediu net a scăzut pe fondul încasărilor mai mici și a concediilor de odihnă

INS anunță și că aceste scăderi sunt explicabile prin nerealizările de producţie, încasările mai mici și concediile de odihnă din timpul verii, când nu se acordă tichete de masă.

Cele mai mari scăderi ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate, la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2, astfel:

1. Extracția cărbunelui superior și inferior: scădere de 18,2%.
2. Fabricarea produselor textile, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor): scădere între 4,0% și 5,5%.
3. Fabricarea altor mijloace de transport, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi: scădere între 4,0% și 5,5%.
4. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor: scădere între 4,0% și 5,5%.
5. Transporturi aeriene: scădere între 4,0% și 5,5%.
6. Alte activități industriale n.c.a.: scădere între 2,0% și 3,5%.
7. Intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii): scădere între 2,0% și 3,5%.
8. Activități auxiliare pentru intermedieri financiare: scădere între 2,0% și 3,5%.
9. Activități de asigurare și fonduri de pensii: scădere între 2,0% și 3,5%.
10. Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice: scădere între 2,0% și 3,5%.
11. Colectarea și epurarea apelor uzate: scădere între 2,0% și 3,5%.
12. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: scădere între 2,0% și 3,5%.
13. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie: scădere între 2,0% și 3,5%.
14. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat: scădere între 2,0% și 3,5%.
15. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite): scădere între 2,0% și 3,5%.
16. Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații): scădere între 2,0% și 3,5%.

Creșteri semnificative ale câştigului salarial mediu net

Datele INS arată și care sunt domeniile în care s-au înregistrat principalele creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2:

1. Extracția minereurilor metalifere: creștere de 14,6%.
2. Extracția petrolului brut și a gazelor naturale: creștere între 5,0% și 9,5%.
3. Transporturi terestre și transporturi prin conducte: creștere între 5,0% și 9,5%.
4. Industria metalurgică: creștere între 5,0% și 9,5%.
5. Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale): creștere între 1,5% și 4,0%.
6. Transporturi pe apă: creștere între 1,5% și 4,0%.
7. Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe): creștere între 1,5% și 4,0%.

În luna august 2023, în sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a înregistrat următoarele modificări:

Administrația publică: scădere de 1,5% comparativ cu luna precedentă.

Învățământ: scădere de 1,1%. Această scădere se datorează în principal acordării biletelor de valoare în lunile precedente și reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

În domeniul sănătății și asistenței sociale, câștigul salarial mediu net a înregistrat o creștere de 2,1% față de luna precedentă. Această creștere se datorează în principal acordării biletelor de valoare.