Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) va închide anul în curs cu un profit contabil de aproape 1,08 milioane lei, conform proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al regiei, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Potrivit anexei la documentul publicat de Ministerul Transporturilor, veniturile totale propuse se ridică la 58,8 milioane de lei, iar cheltuielile totale la 57,3 milioane de lei.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 11.423lei, iar cel stabilit pe baza cheltuielilor cu salariile de 10.190 lei.

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" este autoritatea naţională de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă. Autoritatea are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte.