Camera Deputaţilor, forul decizional în acest caz, a adoptat Legea privind statutul personalului silvic care le dă dreptul pădurarilor de a purta arme letale. În momentul de faţă, pădurarii au dreptul să folosească doar armament neletal, potrivit unor modificări aduse legii.

Proiectul de lege modifică statutul personalului silvic şi a fost adoptat cu 232 voturi pentru. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea actualului statut al personalului silvic cu realităţile derivate din evoluţiile domeniilor de activitate în care funcţionează.

„În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de paza fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor. Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa”, arată textul proiectului, potrivit Agerpres.

Un alt amendament adoptat menţionează că personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu minimum cinci salarii brute pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.