Măsura are scopul de a introduce condiţii suplimentare de protecţie a sănătăţii copiilor, prin stipularea unor reguli mai stricte de utilizare, în fabricarea jucăriilor, a unor substanţe chimice considerate nocive asupra sănătăţii. Astfel, a fost limitată cantitatea folosită la fabricarea jucăriilor pentru patru substanţe chimice asupra cărora unele studii şi evaluări făcute la nivel european au arătat faptul că utilizate în concentraţii mari, prezintă riscuri pentru sănătatea copiilor.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională Directiva 2014/ 79/ UE a Comisiei, Directiva 2014/ 81/ UE a Comisiei şi Directiva 2014/ 84/ UE a Comisiei de modificare a Directivei nr. 2009/ 48/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor. Actul normativ a fost analizat în cadrul grupului de lucru de experţi din România format din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, ai Asociaţiei de Standardizare din România şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Conform sursei citate, în cazul TCEP (conţinut limită de 5 mg/ kg) – fosfat de tris (2-cloretil) Raportul Uniunii Europene de evaluare a riscurilor privind TCEP (European Union Risk Assessment on TCEP) arată că această substanţă migrează uşor şi atunci când este ingerată duce la toxicitate în rinichi, ficat şi creier, provocând deteriorarea sănătăţii, prezentând riscul de a produce cancer. Raportul de evaluare a riscurilor arată, de asemenea, că, începând cu 2001, producţia de TCEP în UE a încetat. Utilizarea sa în UE a scăzut, această substanţă fiind înlocuită progresiv cu alte substanţe ignifuge. Cu toate acestea, prezenţa acestei substanţe în jucării nu poate fi exclusă deoarece între jucăriile disponibile pe piaţa UE sunt şi cele importate, fiind fabricate în afara UE.

TCPP (conţinut limită de 5 mg/ kg) fosfat de tris (2-cloro-1-metiletil) şi TDCP (conţinut limită de 5 mg/ kg) fosfat de tris (2-cloro- 1-(clormetil) etil) – aceste substanţe sunt înlocuitori ai TCEP, care au aceleaşi proprietăţi fizico-chimice. Urmare a analizelor făcute la nivel european, s-a ajuns la concluzia că este necesară limitarea folosirii acestor substanţe în procesul de fabricare a jucăriilor, având în vedere riscurile asupra sănătăţii.

Bisfenol A (conţinut limită de 0,1 mg/ l) se află de de asemenea printre substanţele a căror utilizare a fost limitată. Această substanţă a fost amplu evaluată în 2003 şi în 2008, în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/ 93 al Consiliului. Ultimul raport de evaluare a riscurilor – 'Updated European Union risk assessment Report 4,4 ' -isopropylidenediphenol (bisphenol-A)' a constatat, printre altele, faptul că substanţa bisfenol A are o acţiune de modulare a activităţii endocrine într-o serie de teste de screening în vitro şi în vivo, şi a concluzionat că erau necesare cercetări suplimentare pentru a soluţiona incertitudinile privind potenţialul substanţei bisfenol A de a produce efecte adverse asupra dezvoltării, la doze mici.

Cu toate acestea, un nivel înalt de protecţie a copiilor împotriva riscurilor cauzate de substanţele chimice din jucării, în funcţie de nevoile speciale ale copiilor, justifică încorporarea limitei de migrare de 0,1 mg/ l pentru bisfenol A în Directiva 2009/ 48/ CE. Această limită este preluată şi în legislaţia naţională prin adoptarea acestui act normativ. Efectele substanţei bisfenol A se afla în curs de evaluare în cadrul forurilor ştiinţifice, inclusiv al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară.

De asemenea, actul normativ stabileşte că o altă substanţa – nichelul – poate fi utilizată doar în jucării şi componente ale jucăriilor confecţionate din oţel inoxidabil, precum şi în componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.