Rugăciunea sfântă care se spune de Înălțarea Domnului. Face minuni dacă este rostită azi

Înălțarea Domnului, sărbătorită astăzi, 10 iunie în acest an, este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, de după Paște, conform Calendarului Creștin Ortodox din 2021.

Ce este Înălțarea Domnului

Tradiția creștină spune că Mântuitorul Iisus Hristos s-a mai arătat o dată apostolilor săi, pe Muntele Măslinilor, după ce a înviat. Acesta le-a dat ucenicilor săi ultimele sale învățături și a mâncat alături de ei, înainte de a se înălța la Ceruri. La 10 zile de la Înălțare, de Rusalii, Sfântul Duh s-a pogorât printre ei, aducându-le inspirația divină de a merge în lume și de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu în întreaga lume.

Potrivit datinilor, aceasta este o zi dedicată pomenirii celor care nu mai sunt printre noi și cinstirii memoriei celor care s-au jertfit pentru patrie. Tot astăzi se celebrează și Ziua Eroilor. În această zi, se spune că este bine să spui o rugăciune, care poate avea efecte miraculoase dacă treci printr-o perioadă mai grea vieții.

Rugăciunea sfântă care se spune de Înălțarea Domnului. Face minuni dacă este rostită azi

Zi sfântă cu adevărat specială

Ziua de Înălțare este una cu adevărat specială, iar azi, românii dau de pomană de mâncare celor săraci, pentru a avea parte de mântuire sufletească și de belșug în anul care vine.

De asemenea, tot în această zi este foarte important să mergem la slujba de la Biserică și să ne rugăm pentru sufletelor celor adormiți, dar și pentru noi. Se spune că una dintre aceste rugăciuni face minuni dacă o rostești de Înălțarea Domnului, conform crestin-orotodox.ro.

Rugăciunea care trebuie rostită neapărat astăzi de Înălțarea Domnului

„Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea sfântă care se spune de Înălțarea Domnului. Face minuni dacă este rostită azi