‘Aş vrea să reamintesc faptul că, pe perioada de programare 2007 – 2013, am avut o rată de absorbţie anuală de 2%, între 2007 – 2012, iar din 2012 până în 2015 guvernarea PSD a reuşit să recupereze şi am ajuns la o absorbţie de 89%. România are la dispoziţie, pentru perioada 2014 – 2020, o alocare de 42,5 miliarde de euro, care este asigurată prin fondurile europene, structurale şi de investiţii şi plăţi directe structurale atât prin Politica de Coeziune, cât şi prin Politica Agricolă Comună. În ceea ce priveşte programele operaţionale, prin Politica de coeziune, care este coordonată de către Ministerul Fondurilor Europene, suma pusă la dispoziţia României pentru a fi cheltuită până în anul 2023 este de 23 de miliarde de euro. În ceea ce priveşte atingerea obiectivului major pe intern, dar şi în contextul atingerii obiectivelor de ţară, aşa cum ne-am angajat în ceea ce priveşte ţintele din Strategia Europa 2020, dar şi a recomandărilor specifice de ţară, ţinta noastră faţă de alocarea de 42,5 miliarde de euro este ca, până în anul 2020, peste 30 de miliarde de euro să intre în România, adică 72,5%, şi 100% până la finalizarea perioadei de programare, adică până în 2023’, a spus Plumb.

Potrivit ministrului propus al Fondurilor Europene, pe lista priorităţilor pentru anul 2018 se află: solicitarea la rambursare de la Comisia Europeană (CE) a sumei de 1,7 miliarde de euro, deschiderea tuturor liniilor de finanţare, sprijinirea beneficiarilor şi asistarea acestora pe toată perioada de implementare a proiectelor, un dialog constant cu partenerii sociali, societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale, continuarea procesului de simplificare demarat în 2017.

‘Ne propunem ca, în luna februarie, să lansăm un apel către toţi beneficiarii, astfel încât aceştia să poată transmită către Ministerul Fondurilor Europene planuri de simplificare în special în ceea ce priveşte sistemul informatic MySMIS. Intenţionăm ca tot ceea ce este cuprins în Programul de guvernare, în toate domeniile de activitate, plecând de la investiţia în capitalul uman, educaţie, sănătate, cercetare, inovare, mediu de afaceri şi până la infrastructura atât de necesară României, fondurile structurale şi de investiţii să joace un rol deosebit de important. Vom deschide linii de finanţare în Educaţie, iar în februarie apeluri prin care vom acorda burse atât studenţilor care provin din mediile defavorizate, cât şi burse doctorale pentru dezvoltare antreprenorială, în valoare de 400 de euro/student. De asemenea, vom demara o linie de finanţare pentru dezvoltarea antreprenorială în domeniul social, iar pentru mediul de afaceri vom lansa ghiduri pentru digitalizarea serviciilor pentru toate companiile la Registrul Comerţului’, a spus Rovana Plumb.

 

Aceasta a menţionat, totodată, că, până la sfârşitul lunii februarie, autorităţile de la Bucureşti vor transmite Comisiei Europene un plan de măsuri pentru a evita dezangajarea de fonduri europene, dar nu a precizat despre ce sumă ar fi vorba.

‘În 2017, guvernarea PSD-ALDE a recuperat întârzierile generate de guvernarea anterioară, în anul 2016. Astfel, la începutul lunii august 2017, au fost acreditate toate autorităţile de management pentru gestionarea programelor operaţionale. Acestea permit intrarea în ţară a banilor europene. Bugetul total pentru apelurile lansate este de peste 18 miliarde de euro, echivalentul a 80% din alocarea totală a fondurilor structurale şi de investiţii. Numărul contractelor de finanţare semnate cu beneficiarii este 1.857, în valoare de 8,1 miliarde de euro faţă de luna decembrie 2016, când erau 238 de contracte semnate, cu o valoare de 1,3 miliarde de euro. De asemenea, s-au făcut plăţi către beneficiari de 1,7 miliarde de euro. În ceea ce priveşte gradul de absorbţie, în 2016 nu au fost solicitate sume la rambursare pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020. În anul 2017 a fost solicitată la rambursare pe Politica de Coeziune, pe programele care sunt gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei şi Fondurilor Europene suma de 1,24 miliarde de euro şi au intrat în ţară 1,090 miliarde de euro. Rata de absorbţie curentă, exclusiv pentru programele gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei şi Fondurilor Europene este 5,47%, iar rata cumulată cu Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală şi Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 10,87%, deci aproape 11%. Pe politica regională, care înseamnă instrumentele utilizate prin Fondul de Coeziune şi Fondul de Dezvoltarea Regională, România are o rată de absorbţie de 12,29% faţă de media Uniunii Europene care este de 13,08%, ceea ce ne situează pe poziţia 16 în clasamentul Uniunii, raportat la cele 28 de state’, a explicat Plumb.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 9 împotrivă şi nicio abţinere.AGERPRES