În timp ce OUG 31/2013 reglementa taxarea progresivă a depozitării, începând cu 50 lei/tonă din 2014, 80 de lei/tonă din 2015 şi 120 lei/tonă, cu începere din 2016, Legea 384 introduce creşterea taxei la 80 de lei/tonă din 2017, respectiv la 120 de lei/tonă, abia din 2018.

Conform autorităţilor din domeniu, legislaţia actuală, ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017, urmăreşte îndeaproape principiul "poluatorul plăteşte".

Pe fondul acestei noutăţi, operatorii depozitelor ecologice susţin ideea că au informat din timp clienţii asupra obligativităţii achitării unei taxe de 80 de lei/tonă de deşeu valorificat exclusiv la groapa de gunoi.

"În calitate de operator al depozitului ecologic din cadrul Centrului de management Integrat al deşeurilor Chiajna, Iridex a depus toate eforturile pentru a aduce la cunoştinţa tuturor clienţilor această obligativitate legislativă. Astfel, încă din luna noiembrie, Iridex a transmis înştiinţări către toate autorităţile publice locale şi către autoritatea centrală şi locală de mediu, precum şi către toţi operatorii de salubritate. Până în prezent, nu s-au primit niciun fel de răspunsuri din partea acestor autorităţi şi nici din partea clienţilor (operatori de salubritate), cu care aceste autorităţi au în derulare contracte de delegare a gestiunii deşeurilor", explică reprezentanţii depozitului Iridex din Chiajna.

În acest context, administratorul Iridex atenţionează asupra faptului că în cazul în care autorităţile locale nu vor accepta plata acestei taxe, iar legislaţia va rămâne neschimbată, începând cu data de 1 ianuarie 2017, compania va fi nevoită să sisteze preluarea deşeurilor în vederea eliminării prin depozitare, neavând posibilitatea suportării acestei taxe în locul generatorilor de deşeuri.

România ar fi trebuit să introducă o taxă pe deşeuri la groapa de gunoi, în valoare de 80 de lei pe fiecare tonă, începând din ianuarie 2016, iar banii obţinuţi urmau să meargă către Fondul de Mediu.

Din datele oficiale, prezentate în august 2015 de fostul ministru al Mediului, Graţiela Gavrilescu, reieşea faptul că în România taxa pe groapa de gunoi se va situa sub nivelul perceput în alte ţări din regiune, cum ar fi în Ungaria unde valoarea este de 34 euro/tonă.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020, conform directivelor europene, următoarele obiective: minimum 50% rată de reutilizare şi reciclare din masa totală a cantităţilor de deşeuri (hârtie, metal, plastic şi sticlă), minimum 70% nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri ne-periculoase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, 60% valorificare a deşeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piaţa naţională şi, nu în ultimul rând, să atingă, anual, o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice şi să colecteze separat bio-deşeurile în vederea compostării şi fermentării acestora.

SURSA: Agerpres