Perioada de subscriere se va încheia pe data de 14 decembrie 2020. Aceste emisiuni reprezintă o alternativă de economisire avantajoasă pentru români, având în vedere că veniturile provenind din dobânzi sunt neimpozabile.

Rata dobânzii este de 3,5% – 1 an, 3,75% – 2 ani, 4,00% – 3 ani, fără plafon individual de subscriere.

Titlurile de stat pot fi cumpărate: de la unităţile Trezoreriei Statului în perioada 17 noiembrie – 11 decembrie 2020; de la unităţile C.N. Poşta Română în perioada 17 noiembrie – 10 decembrie 2020 în mediul urban şi în perioada 17 noiembrie – 12 decembrie 2020 în mediul rural.

Conform MFP, sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.
Titlurile de stat sunt în formă dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea.

Investitorii au dreptul la rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenței corespunzătoare numărului
de titluri de stat deținute și plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare
numărului de titluri de stat deținute.

Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plătește anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic:

Toate plățile aferente deținerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanțelor Publice conform legislației în vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat si plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei astfel:

  • pentru titlurile de stat subscrise prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările și completările ulterioare;
  • pentru titlurile de stat subscrise prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale ”Poșta Română” S.A., conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat
    destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale ”Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur cu modificările și completările ulterioare.