"Pe ansamblul gospodăriilor, în anul 2015, economiile au reprezentat în medie pe o gospodărie 335,2 lei lunar, ceea ce a însemnat 12,5% din veniturile totale. Situaţia pe categoriile de gospodării analizate se prezintă astfel: gospodăriile de pensionari au economisit în medie +14% din venituri, cele de salariaţi +13%, cele de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole +10%, cele de agricultori +7,4%, în timp ce gospodăriile de şomeri au înregistrat economii, nesemnificative, de +1%", informează INS.

Potrivit publicaţiei, cele mai mici economii (până în 10% din veniturile totale) s-au regăsit la gospodăriile cu 3 şi 4 şi mai mulţi copii (8%, pentru ambele categorii de gospodării), la gospodăriile formate din persoane singure (7,5%), la cele din grupele de vârstă 15-24 ani (7,1%) şi la cele conduse de persoane cu nivelul de pregătire primar (4,5%).

Veniturile au depăşit cheltuielile cu 15% la gospodăriile încadrate în categoria celor cu nivel de pregătire superior (+15,6%).

Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor din mediul rural a fost, în anul 2015, de 10,1%, iar în mediul urban s-au înregistrat, în medie, economii care au reprezentat 13,9% din veniturile totale. În profil teritorial, veniturile au depăşit cheltuielile în toate regiunile.

În anul 2015, veniturile totale, în termeni nominali, au fost de 2.686,8 lei lunar pe gospodărie.

SURSA: Agerpres