"Prin acest proiect de lege se propun o serie de măsuri tranzitorii menite să asigure tranziţia efectivă de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, respectiv continuarea transmiterii programelor de televiziune în format analogic din banda 174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)] pentru o perioadă determinată, ulterioară datei de 17 iunie 2015", se arată în comunicatul MSI .

Proiectul de lege propune data de 31 decembrie 2016 ca dată limită până la care pot continua emisiile în banda VHF, dar numai în anumite condiţii, respectiv dacă emisia nu produce interferenţe staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte; emisia nu beneficiază de protecţie radio din partea staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte; frecvenţele radio să fie asignate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic.

Măsurile propuse a fi adoptate creează posibilitatea continuării emisiei terestre în banda VHF atât pentru postul public de televiziune, cât şi pentru posturile private de televiziune ce emit în această bandă.

Potrivit datelor MSI, România a semnat la Conferinţa Regională pentru Radiocomunicaţii (RRC) de la Geneva din 2006 un Acord, alături de 100 de alte state, prin care se prevede că nicio emisie de televiziune analogică terestră nu va mai fi protejată după data de 17 iunie 2015, transmisiile digitale de televiziune urmând să ia locul acestora.

"Proiectul nu aduce atingere legii prin care Acordul a fost ratificat, textul stabilind o serie de măsuri ce trebuie avute în vedere fie pentru continuarea emisiei, fie pentru încetarea imediată a acesteia în cazul în care sunt produse interferenţe inacceptabile staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte", menţionează MSI.

Prin proiectul de act normativ sunt propuse o serie de măsuri menite să asigure şi respectarea prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emisia terestră urmând să asigure, alături de celelalte platforme de transport a serviciilor de programe audiovizuale (reţele de comunicaţii electronice cu acces la punct fix sau cu acces prin satelit), informarea corectă şi continuă a publicului.

Persoanele care recepţionează serviciile publice de televiziune din această bandă numai prin intermediul unei antene terestre vor continua să aibă acces la programele publice, transmise în format analogic, până la data de 31 decembrie 2016. După această dată emisia analogică va fi înlocuită cu emisia în format digital.

În acest moment, în România, banda VHF este utilizată pentru transmisia de programe în sistem analogic terestru de către operatorul public de televiziune, prin intermediul a 339 de staţii de emisie, şi de către 5 operatori privaţi de televiziune, prin intermediul a 7 staţii de emisie.

Proiectul de lege poate fi consultat începând cu data de 24 aprilie 2015 pe site-ul www.msinf.ro, acesta urmând să fie transmis pe circuitul de avizare, conform legislaţiei în vigoare.AGERPRES