Pe 24 octombrie 2012, Comisia Europeană a somat în mod oficial România să reintroducă antrepozitele fiscale de depozitare de produse energetice în termen de 2 luni. Acest demers (a doua etapă a procedurii de infringement) are la bază plângerea formulată de Deloitte către Comisia Europeană în noiembrie 2010, potrivit căreia eliminarea antrepozitelor fiscale de depozitare constituie o încălcare a legislației europene în domeniul accizelor. 
Produsele energetice (benzină, motorină) pot fi depozitate în așa-numitele antrepozite fiscale (de exemplu depozite de carburanți) și transportate fără accize de la un antrepozit la altul, cu condiția ca acestea să fie situate în state membre UE. În România, însă, numai rafinăriile pot în prezent să obțină autorizația de exploatare a unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor energetice, cu excepția antrepozitelor din aeroporturi.
„Eliminarea antrepozitelor fiscale de depozitare de produse energetice a adus mari pierderi companiilor din România, punându-le într-o poziție defavorabilă față de jucătorii care acționează pe celelalte piețe ale Comunității, având în vedere că produsele respective nu mai beneficiază de regimul suspensiv de accize”, explică Mihai Petre, inițiatorul acestui demers și Senior Manager Vamă și Comerț Internațional în cadrul Deloitte Tax. 
Una dintre societățile grav afectate de această măsură a fost societatea ce operează terminalul petrolier al României – Oil Terminal. „Pierderea autorizației de antrepozit fiscal a pus societatea Oil Terminal într-o poziție destul de dificilă față de client. În acești doi ani, am pierdut volume, clienți importanți în comercializarea carburanților și, nu în ultimul rând, am avut întârzieri masive la exporturile pe cale maritimă.  Din aceste motive, nu poate decât să ne bucure inițiativa echipei Deloitte și sperăm că începând cu 1 ianuarie 2013 ne vom relua activitatea în condiții normale de operare”, spune Gabriel Daraban, Director Comercial Oil Terminal.
O condiție a aderării la Comunitatea Europeană este ca legislația în domeniul produselor accizabile să fie aliniată la directivele europene, în toate statele membre. Orice abatere de la aceste norme poate conduce la grave distorsiuni ale pieței, motiv pentru care este foarte important sa fie strict monitorizate. 
„Se pare că demersul nostru în vederea reintroducerii antrepozitelor fiscale de depozitare va da roade, fapt ce nu poate decât să ne bucure”, adaugă Mihai Petre.
El reamintește că orice abatere față de normele impuse de legislația europeană poate fi adusă la cunoștința Comisiei și, cu o bună susținere a argumentelor prezentate, va avea întotdeauna sorți de izbândă.
„Comisia Europeană are grijă ca fiecare stat membru să respecte legislația europeană. Ţine de fiecare dintre noi să sesizeze orice abatere pentru o bună funcționare a întregii Uniuni Europene”, conchide Mihai Petre.