"În ultimii ani, exploatarea resurselor României a devenit cel mai important subiect de pe agenda publică. Exploatarea şi utilizarea acestor resurse naturale epuizabile trebuie să se facă ţinându-se cont de faptul că şi generaţiile viitoare trebuie să beneficieze de ele, căci în situaţia epuizării surselor neregenerabile acestea nu pot fi re-create, recuperate. Astfel, prin Programul de cercetare geologică, recent aprobat în Guvern, Ministerul Economiei îşi propune să realizeze constituirea unei baze naţionale de date cu privire la resursele minerale, în care să aducă clarificări asupra perspectivelor de identificare a noilor zăcăminte care să conducă la finalizarea lucrărilor geologice în zonele cu perspective de conturare a unor rezerve valorificabile. Prin acest program ambiţios vor fi conturate perimetrele cu resurse minerale din clasa energetică primară, cum ar fi minereurile radioactive, cărbunii, resursele energetice regenerabile din clasa apelor geotermale, de substanţe minerale nemetalifere cu valoare adăugată brută importantă", a menţionat Chiser.

Oficialul Ministerului Economiei a subliniat, de asemenea, că "pentru revitalizarea mineritului este urgentă şi necesară elaborarea unei Legi a minelor care să corespundă cerinţelor actuale şi care să consolideze rolul statului român prin instituirea unui sistem stabil, competitiv şi echitabil, dar în acelaşi timp şi rolul companiilor private în promovarea proiectelor, asigurarea finanţării şi a managementului activităţii miniere, dar şi de asumare a tuturor responsabilităţilor care le revin odată cu obţinerea licenţelor de exploatare".

Potrivit secretarului de stat, România are nevoie de creşterea securităţii energetice şi de acces la importante rezerve de petrol şi gaze.

"Astăzi avem nevoie de o viziune integrată la nivelul politicilor fiscale. Este nevoie de investiţii în infrastructură, de corelare a finanţării externe cu obiectivul de reindustrializare. Este nevoie de coerenţă în actul de decizie. Prin actualul Program de guvernare se propune creare a unor noi instrumente de investiţii din fonduri publice şi amintesc aici de cunoscutul Fond suveran de investiţii. Acest fond va avea drept scop dezvoltarea şi finanţare proiectelor de investiţii rentabile şi sustenabile, fiind un mecanism de finanţare care va identifica şi materializa oportunităţi investiţionale cu impact în dezvoltarea economică şi în crearea de noi locuri de muncă pe termen lung. O altă provocare în faţa Ministerului Economiei este creşterea securităţii energetice. Extinderea platoului continental al Mării Negre permite României accesul la importante rezerve de gaz şi petrol. După unele estimări ale specialiştilor în domeniu, exploatând doar propriile resurse, România şi-ar putea asigura independenţa în ceea ce priveşte resursele de gaze pentru o perioadă de 34 de ani. Cu toate acestea, folosirea doar a resurselor proprii nu reprezintă o soluţie reală", a spus Chiser.

Politicile regionale din Europa Centrală, Europa de Est, Ţările baltice şi Orientul Mijlociu vor fi dezbătute, în perioada 25-26 septembrie, la Bucureşti, în cadrul celui mai mare eveniment economic regional care are loc anual în România – Forbes CEE Forum 2017.