România va semna, cel mai târziu la începutul anului viitor, un memorandum cu Banca Europeană de Investiţii pentru acordarea de expertiză internaţională, după ce Comisia Europeană îşi va da acordul faţă de solicitarea formulată în acest sens de autorităţile de la Bucureşti la începutul lunii noiembrie.
Conform celor convenite cu prilejul întrevederii desfăşurate la sediul Ministerului Afacerilor Europene, expertiza BEI va fi folosită în special pentru proiectele prioritare realizate din fonduri structurale şi de coeziune.
Banca Europeană de Investiţii este pregătită să ofere României, cât mai curând posibil, expertiză în special în domeniile energiei, cu accent pe energia regenerabilă, protecţiei mediului şi transporturilor.