Ţara noastră a pierdut bani europeni pentru că a aplicat necorespunzător legislaţia privind achiziţiile publice.

Un Raport al Comisiei Europene privind utilizarea de România a fondurilor europene  semnalează nereguli în aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice în cazul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), dar şi neajunsuri în ceea ce priveşte capacitatea administrativă a autorităţii de management din Ministerul Agriculturii, în privinţa Fondului pentru Pescuit.

Referitor FEADR, raportul Comisiei notează că a identificat neajunsuri în aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice precum utilizarea prea frecventă a procedurii negocierii şi slăbiciuini în procedurile de înscriere şi criteriile de selecţie, potrivit Mediafax.

În ceea ce priveşte Fondul European pentru Pescuit, CE notează că a identificat neajunsuri în ceea ce priveşte capacitatea administrativă a noii autorităţi de management din cadrul Ministerului Agriculturii.
În cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), suma alocată pentru 2007-2009 a fost de 2.589,559 milioane de euro, dintre care plăţi efectuate în avans de 561,575 milioane de euro şi 171,212 milioane plăţi intermediare.

Deficienţe ale Sistemului de identificare a parcelelor

Documentul conţine referiri şi la Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), instrument financiar destinat implementării în statele membre a Politicii Agricole Comune. Potrivit documentului, au fost identificate deficienţe în Sistemul integrat de administrare şi control, în ceea ce priveşte Sistemul de identificare a parcelelor, dar şi controalele la faţa locului. Comisia a propus un plan de acţiune în luna iunie 2009 pentru remedierea deficienţelor, iar România a promis să-l implementeze în trei ani, se mai arată în document.

Nivel scăzut de absorbţie la fonduri PHARE, deficienţe la SAPARD şi ISPA

În Raportul privind situaţia fondurilor UE transmis de CE la Comisia de buget din Parlamentului European, Comisia a identificat riscul unui nivel scăzut de absorbţie în cazul fondurilor PHARE, deficienţe legate de sistemul de management descentralizat al fondurilor SAPARD şi nereguli în aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice în cazul fondurilor ISPA, însă remarcă faptul că Bucureştiul a luat măsuri.

România a pierdut 169,055 milioane euro din fondurile PHARE

În total, CE a alocat României din fonduri preaderare – PHARE, Facilitatea de Tranziţie, ISPA şi SAPARD – în valoare de 2.975,001 milioane euro. România a făcut cereri de plată pentru o sumă totală de 1.775,160 milioane euro, iar CE a plătit efectiv până la 31 iulie 1.695,810 milioane euro. Documentul notează că la 31 iulie 2009 nu existau sume suspendate de la plată pentru România, iar din totalul alocat, România a lăsat nefolosite şi practic a pierdut 169,055 milioane euro provenite din fonduri PHARE.