Peste 250 de proiecte au fost aprobate în perioada de angajare. Domeniile şi proiectele au fost selectate din perspectiva relevanţei lor pentru dezvoltarea României – promovarea creşterii economice şi susţinerea mediului de afaceri, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, promovarea gestionării durabile a energiei, îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii publice, educaţie, cercetare şi susţinerea societăţii civile.

Contribuţia financiară pentru România a fost aprobată de către Parlamentul elveţian în anul 2009, ca parte a participării Confederaţiei Elveţiene la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene. În data de 7 septembrie 2010, a fost semnat la Berna 'Acordul-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse'. Fondurile au avut ca termen de angajare finalul anului 2014, iar plăţile pot fi efectuate până la sfârşitul anului 2019.

'Angajarea întregii contribuţii elveţiene reprezintă baza pentru asigurarea unui grad înalt de absorbţie. Factorul decisiv în reuşita angajării totale a fondurilor constă în cooperarea excelentă dintre autorităţile române şi cele elveţiene, precum şi între autorităţi şi sectorul nonguvernamental. Autorităţile române şi elveţiene vor urmări în continuare respectarea angajamentelor asumate prin proiecte, astfel încât etapa de implementare să aducă progrese concrete pentru dezvoltarea domeniilor care beneficiază de finanţare', se spune în comunicatul MFP.

AGERPRES