Pe parcursul lui 2012, Impact a vândut, cu plata integral sau în rate, 100 de locuinţe, la care se adaugă 23 de unităţi date spre închiriere. Tot anul trecut au fost vândute loturi de teren în suprafaţă de 5.547 mp. Valoarea locuinţelor şi terenurilor înstrăinate a fost cu 15% mai mare decât în 2011, însumând 31,6 mil. lei, dintr-un portofoliul total de terenuri şi locuinţe evaluat la peste 370 mil. lei.

„În a doua jumătate a anului 2012 am revizuit întreaga strategie de valorificare a portofoliului şi ne-am reorganizat pentru a deveni o organizaţie centrată pe necesităţile clienţilor. Estimăm că rezultatele acestor schimbari vor începe să se contureze şi mai clar începând cu acest an. Ne-am propus pentru 2013 o creştere cu circa 360% a suprafeţelor de loturi tranzacţionate şi o creştere cu circa 27% a vânzărilor de locuinţe”, a declarat Ştefan Gheorghiu, cel care i-a luat locul lui Dan Ioan Popp în funcţia de director general al companiei.

Una dintre cele mai drastice strategii pe care a adoptat-o Gheorghiu a fost reducerea preţurilor cu 40%, până la nivelul de 350-370 euro/mp construit, la proiectul companiei din Oradea. Nu a trecut mult până la disponibilizarea a jumătate din angajaţii Impact. A oprit închirierile de apartamente, vânzările de teren din portofoliul companiei, care cuprinde circa 100 ha, şi a renunţat la dezvoltarea unor clădiri de birouri şi hoteluri, promise de conducerea trecută.

Activitatea financiară a Impact a generat o pierdere de 6 mil. lei, din care 2,6 mil. lei reprezintă pierderi din diferenţe de curs valutar aferente creditelor în euro şi  3,4 mil. lei reprezintă cheltuieli cu dobânzi.

Datoriile pe termen lung s-au diminuat cu 29,5 mil. lei, în principal ca urmare a  rambursării creditelor, dar şi datorită reclasificării creditelor de la datorii pe termen lung la datorii pe termen scurt. În anul 2012 au fost rambursate credite în valoare de 25,3 mil. lei, iar disponibilităţile companiei înregistrate la sfârşitul anului 2012 au fost de 1,5 mil. lei, în scădere cu 82% faţă de anul 2011 în principal datorită plăţii creditelor scadente.