Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale Transgaz Mediaş a raportat, la 31 decembrie 2019, un profit net de aproximativ 349,5 milioane de lei, în scădere cu 29,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, conform situaţiei financiare preliminate neauditate, transmise joi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania a raportat, totodată, la finele anului trecut, venituri din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare şi de construcţii conform cu IFRIC12 în valoare de 1,575 miliarde de lei, în scădere cu 2,04% faţă de rezultatul înregistrat la 31 decembrie 2018, respectiv de 1,608 miliarde de lei.

De asemenea, veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creştere de 37,9% de la an la an, ajungând în 2019 la un cuantum de 324,687 milioane de lei, iar veniturile din activitatea de construcţii, conform IFRIC12, au depăşit 851,6 milioane de lei, de la 405,793 milioane de lei, în anul anterior, scrie Agerpres.

Veniturile din activitate de transport intern şi internaţional, în creştere uşoară faţă de 2018

În acelaşi timp, profitul din exploatare s-a situat la valoarea de 396,704 milioane de lei, de la 561,484 milioane de lei, în 2018, iar datoriile totale ale societăţii au ajuns la 1,929 miliarde de lei, din care 1,433 miliarde de lei erau pe termen lung, iar 496,057 milioane de lei reprezentau datorii curente.

La data de 31 decembrie 2019, Transgaz a înregistrat venituri din activitatea de transport intern de 1,192 miliarde de lei (1,178 miliarde de lei, în 2018), respectiv venituri din activitatea de transport internaţional de 327,696 milioane de lei (324,380 milioane lei, în 2018).

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale şi dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.