UPDATE ora 15:00

Unele inspectorate școlare au primit rezultatele și lucrează la centralizarea pe medii.

Profesorii evaluatori au avut termen ca, până miercuri, 13 martie, să termine de corectat lucrările elevilor de la simularea pentru BAC 2024, notează Edupedu.ro.

Totuşi, inclusiv joi, 14 martie, unii profesori au primit de corectat lucrări de la simulare.

Ştirea iniţială

Rezultate simulare BAC. Conform Ministerului Educației, rezultatele simulării examenului de Bacalaureat vor fi comunicate individual elevilor vineri, 15 martie 2024. Ulterior, aceste rezultate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții și consfătuiri ale consiliului profesoral.

Scopul urmărit este îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului din vară, prin adoptarea măsurilor adecvate în acest sens, conform celor transmise de instituție.

Apoi, rezultatele vor fi publicate în mod anonim şi pe site-ul Ministerului Educației. Fiecare elev va primi un cod propriu pe care îl va introduce pe edu.ro pentru a vizualiza notele obținute.

Rezultatele de la simulare BAC nu pot fi contestate

De asemenea, rezultatele obținute la simulare nu pot fi contestate și nu se înregistrează în catalog. Cu toate acestea, în cazuri excepționale în care se dorește înregistrarea notelor în catalog, acest lucru poate fi realizat. Se poate face pe baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Simularea examenului național de Bacalaureat a fost organizată în peste 1.320 de unități de învățământ.

Probele la simularea examenului de Bacalaureat 2024 acoperă diverse domenii, inclusiv limba și literatura română, limba și literatura maternă, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

elevi, scoala, bacalaureat, examen, BAC
Simulare BAC 2024/SURSA FOTO: Dreamstime

Procedură clară pentru evaluarea lucrărilor de la simulare Bac 2024

Evaluarea lucrărilor de la simulare Bac 2024 se desfășoară conform unor proceduri standardizate. Aceasta include scanarea lucrărilor în clasă și corectarea digitalizată, distribuirea aleatorie a lucrărilor către evaluatori, evaluarea fiecărei lucrări de către doi profesori evaluatori, eliminarea notelor extreme și calcularea mediei aritmetice a notelor centrale.

Scopurile simulării la Bacalaureat includ familiarizarea elevilor cu procesul unui examen real. În plus, se urmărește și optimizarea rezultatelor obținute la finalul studiilor liceale.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2024

Probele de evaluare a competențelor:

 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 •  19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 •  19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 •  25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Probele scrise:

 •  1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 •  2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 •  4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 •  5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scris

Afișarea rezultatelor la BAC 2024

 •  8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
 •  9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 •  12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale