Rezervele internaţionale (valute plus aur) totalizau 35,557 miliarde euro, faţă de 34,410 miliarde euro, la 31 martie.

Intrările de valută au fost de 2,510 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv suma rezultată din emisiunea de euroobligaţiuni a Ministerului Finanţelor Publice, cu scadenţă în anul 2024, în valoare nominală de 1,250 miliarde euro.

Ieşirile au totalizat 1,346 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, iar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3,117 miliarde euro.

Plăţile scadente în luna mai 2014 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 2,370 miliarde euro