Cârcotaşul Mihai Găinuşă este unul dintre beneficiarii banilor europeni. Folosind fonduri nerambursabile, a construit, în urmă cu câțiva ani, o pensiune în județul Prahova. „Am ridicat la Cheia o pensiune cu opt camere, accesând fondurile SAPARD.
La o jumătate de an după ce am depus cererea, a sosit prima tranşă de bani. Nu a fost uşor. Ne-am izbit de birocraţia de la noi, care s-a suprapus peste cea europeană. Au fost multe nopţi nedormite şi multe drumuri la Târgovişte, unde era oficiul care gestiona fondurile pentru zona respectivă“, ne-a spus Găinuşă. Acesta susţine că cele 80.000 de euro primite din fondurile de preaderare au reprezentat numai o treime din investiţia totală. „Fiindcă nu ştiam care sunt cheltuielile eligibile, ne-am trezit că trebuie să scoatem mai mulţi bani din buzunar decât am planificat“.
Acum a aflat că s-a ivit o nouă oportu­nitate de finanțare și s-a dus la Târ­goviște să se intereseze cum poate obține fonduri pentru extinderea și modernizarea pensiunii, dar și pentru construirea unor spații de agrement. „M-am lăsat păgubaș pentru că ar fi trebuit să îmi schimb sediul social al firmei. E adevărat că acum finanțarea este mai consistentă. Înainte se putea lua cel mult 100.000 de euro, iar acum suma s-a dublat. Însă și condițiile pentru obținerea finanțării sunt mai complicate“, spune "cârcotașul".
Ce se finanțează
Persoanele fizice și microîntreprinderile, inclusiv start-up-urile, pot obține finanțare pentru construirea unei struc­turi de primire turistice în mediul rural (maximum 15 camere) sau pentru extinderea și modernizarea celei existente, indiferent dacă este vorba de pensiuni, vile, cabane, campinguri, sate de vacanță sau popasuri turistice. De asemenea, se finanțează amenajarea restaurantelor cu specific, a cramelor, grădinilor de vară etc.
Acestea pot fi atât dependente de structurile de primire turistică, cât și independente de acestea. O altă componentă eligibilă este cea a investițiilor în infrastructura turistică de agrement dependentă sau independentă de structura de primire: amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic şi asigurarea adăposturilor acestora etc.
Nu sunt considerate cheltuieli eligibile: achiziționarea de teren sau clă­diri, comisioane bancare, achizi­ţi­o­nare de echipament second-hand etc.
Pentru investițiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
De asemenea, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (maximum 50% din valoarea eligibilă ne­rambursabilă) pentru demararea proiectului. Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată.
Unde se depun cererile de finanțare
Pentru ca proiectul să fie selectat, trebuie să îndeplinească una sau mai multe condiții: să fie implementat într-o zonă cu potenţial turistic ridicat, dar care nu este suficient dezvoltată din acest punct de vedere, să creeze mai mult de un loc de muncă, să fie derulat de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului, să aibă în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile, utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice, aplicantul să nu fi beneficiat în ultimii trei ani de finanțare europeană pentru investiții similare etc.
În afara cererii de finanțare, la dosar se atașează studiul de fezabilitate însoțit de avizul tehnic al Inspectoratului de Stat în Construcții, certificatul de urbanism/autorizația de construire, situația financiară sau în cazul persoanelor fizice autorizate, declarația specială privind veniturile realizate etc. Originalul şi o copie a cererii de finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original, se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit al judeţului unde are loc implementarea proiectului. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la oficiul judeţean pe raza căruia investiţia este predominantă din punct de vedere valoric. Proiectele se depun în perioada 17 aprilie – 16 mai 2012.

200.000 de euro este valoarea maximă eligibilă a unui proiect în cadrul acestui apel, iar 5.000 de euro este valoarea minimă.
Pensiunea lui Mihai Găinuşă, contruită cu fonduri europene