Industriaşii consideră prioritară dezbaterea în Parlament a modificărilor aduse Legii 46/2008 privind Codul Silvic, în forma propusă de Comisia de agricultură şi silvicultură, după o negociere cu toate instituţiile şi ONG-urile din domeniu silvic.

De asemenea, aceştia solicită modificarea legislaţiei existente în vederea limitării exportului de maculatură, precum şi trecerea maculaturii în categoria materiilor prime de bază.

În plus, reprezentanţii industriilor lemnului şi mobilei sunt preocupaţi de exporturile de lemn brut şi solicită revizuirea reglementării prin care Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în calitatea sa de administrator al proprietăţii publice a statului, este obligată să vireze la bugetul de stat 85% din profitul net, dar şi revizuirea nivelului taxelor locale în industria producerii de mobilă.

În perioada 9 aprilie – 29 mai 2013, la sediul Ministerului Economiei, au avut loc consultări cu asociaţii profesionale şi patronale, companii, institute de cercetare şi alte structuri economice interesate în vederea elaborării Documentului de Politică Industrială, unul dintre documentele care vor sta la baza Strategiei de Competitivitate a României.

La discuţii au fost prezente peste 250 de entităţi industriale din 24 de mari industrii, iar prin reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi patronale şi-au exprimat punctele de vedere peste 400 astfel de entităţi.

Documentul de Politică Industrială este o componentă a unui document mai amplu: Strategia de competitivitate a României pentru perioada 2014-2020. AGERPRES