Grupul Renault a creat încă din anul 2000 un dispozitiv de formare complex: două centre de formare (unul la Mioveni şi altul la Bucureşti), 520 de formatori interni cu experienţă dobândită de-a lungul timpului în companie şi parteneriate cu furnizori de formare profesională din ţară.

Formările se realizează atât pentru noii angajaţi, cât şi pentru cei cu experienţă în companie. Primii beneficiază de un parcurs de integrare profesională în companie, iar mai apoi de specializări în relaţie directă cu meseria lor. Cei care au petrecut o perioadă importantă în cadrul grupului sunt formaţi periodic pentru a păstra actualitatea în raport cu meseriile lor sau pentru a ţine pasul cu expansiunea grupului la nivel internaţional.

În unsprezece ani, angajaţii au beneficiat de 5,5 milioane de ore de formare în domeniile fabricaţie, calitate, inginerie, logistică, management şi funcţii suport, pornind de la 900 de teme de specialitate. 
În cadrul uzinelor Dacia de la Mioveni funcţionează treisprezece şcoli de dexteritate şi unsprezece „spaţii DOJO” pentru operatorii din departamentele de fabricaţie. Şcolile de dexteritate sunt zone special amenajate în afara liniilor de fabricaţie, unde noii angajaţi învaţă gesturile de bază ale meseriilor, înainte de a prelua postul. „Spaţiile DOJO” (cuvântul Dojo vine din limba japoneză) sunt locuri unde salariaţii din domeniul fabricaţiei se „antrenează”: învaţă regulile de securitate din uzină, regulile de protecţie a mediului, dar şi componentele obligatorii ale echipamentelor de protecţie, specifice fiecărui departament.

Investiţia asociată acestui amplu proces de pregătire profesională se ridică la peste 35 de milioane de euro în unsprezece ani.

Numai în anul 2011 au fost realizate 520.000 de ore de formare pentru 15.200 de angajaţi, care echivalează cu orele de curs pe care le fac 490 de elevi într-un an şcolar. 69% dintre aceste formări au fost realizate cu formatori din cadrul companiei, specialişti din diverse meserii. De asemenea,au fost încheiate parteneriate cu 36 de furnizori de formare profesională din ţară.

Un rol important îl au cursurile de limbi străine organizate pentru angajaţi. Anul trecut, au fost realizate 80.000 de ore de formare în limbile franceză şi engleză pentru 2.098 salariaţi.  

Tot anul trecut, aproximativ 300 de salariaţi au urmat cursuri de calificare acreditate la nivel naţional pentru următoarele meserii: presator metale la rece, sudor electric, vopsitor industrial sau ajutor montator mecanic. În urma acestor cursuri, salariaţii susţin un examen, iar cei admişi primesc o diplomă în meseria respectivă, recunoscută la nivel naţional.
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/PJuyjUpr3DM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>