Noua legislație va intra în vigoare până la sfârșitul acestui an. Pentru prima oară, tranzacționarea energiei va fi monitorizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile. Autoritățile naționale din statele membre vor institui sancțiuni pentru a contribui la stoparea și prevenirea manipulării pieței.
În tranzacționarea angro a energiei electrice și a gazelor sunt implicate câteva sute de societăți și în fiecare zi au loc peste 10 000 de tranzacții.
În sectorul energiei prețurile sunt influențate, mai mult decât în alte sectoare, de disponibilitatea capacităților de producție și de transport. Acest lucru se datorește faptului că electricitatea nu poate fi stocată la scară industrială. Din acest motiv, prețurile pot fi influențate cu ușurință prin crearea unei false impresii în legătură cu disponibilitatea capacităților sau chiar prin reducerea producției. Piețele angro ale energiei din Europa au, din ce în ce mai mult, o natură transfrontalieră. Stabilirea prețurilor are loc prin interacțiunea dintre ofertă și cerere, traversând frontierele naționale. Mai mult, tranzacțiile se încheie frecvent în afara granițelor țării la care se raportează. Astfel se creează condiții pentru abuzuri de piață care depășesc frontierele naționale. Deoarece până acum autoritățile de reglementare din statele membre nu au avut acces la toate datele privind tranzacțiile transfrontaliere, a fost greu să înțeleagă ceea ce se întâmpla pe aceste piețe și să descopere efectiv abuzurile.
Regulamentul adoptat astăzi urmărește să pună capăt acestei situații. Regulamentul se va aplica tuturor tranzacțiilor angro cu energie electrică și gaze din UE, inclusiv contractelor de transport al acestor produse până la clienți. De asemenea, regulamentul introduce un sistem de descoperire a abuzurilor de piață și prevede sancțiuni în cazul în care normele nu sunt respectate.
Ce prevede regulamentul

• interzice utilizarea informațiilor privilegiate la vânzarea sau cumpărarea pe piețele angro de energie. Informațiile exclusive sau informațiile care influențează prețurile trebuie divulgate înainte ca tranzacțiile să poată avea loc;
• interzice tranzacțiile manipulatoare sau difuzarea de informații incorecte, care oferă indicații false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețurile;
• îi obligă pe traderii de energie să raporteze tranzacțiile pe care le efectuează la Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), fie direct, fie prin intermediul unei terțe părți (de exemplu un broker sau un sistem de raportare a tranzacțiilor). Aceste informații cuprind prețul, volumele, data și momentul efectuării tranzacției, numele vânzătorului, al cumpărătorului și al beneficiarului. Această obligație specifică va deveni aplicabilă printr-un regulament de punere în aplicare, care urmează să fie elaborat în lunile următoare și care va clarifica detaliile exacte referitoare la informațiile care trebuie comunicate;
• acordă ACER responsabilitatea de a monitoriza în mod independent toate tranzacțiile și de a verifica respectarea normelor. Pe baza informațiilor primite, ACER va putea realiza propria sa analiză. Odată ce o suspiciune de abuz de piață a fost confirmată de evaluarea sa inițială, ACER va solicita autorităților naționale de reglementare să ancheteze imediat cazul. În cazurile de manipulare transfrontalieră va asigura, de asemenea, coordonarea anchetelor. Odată ce autoritățile de reglementare au constatat încălcarea regulilor, acestea vor aplica sancțiuni adecvate care trebuie să reflecte daunele cauzate consumatorilor.
Toate aceste măsuri făceau deja parte din propunerea Comisiei, cu excepția celor care se referă la registrul UE, care vizează creșterea transparenței prin identificarea operatorilor prezenți pe piață, și la faptul că sancțiunile trebuie să reflecte daunele cauzate consumatorilor.