Procesul de vânzare sau achiziționare a unui teren poate părea simplu la prima vedere, dar necesită o atenție deosebită din partea celor implicați, având în vedere actele necesare și numeroasele aspecte de luat în calcul.

Achiziționarea sau vânzarea unui teren poate fi o investiție semnificativă. Ca atare, potențialii cumpărători trebuie să fie conștienți de mai multe detalii importante pentru a face o alegere înțeleaptă.

Ce trebuie să știm despre vânzarea sau achiziționarea unui teren

În primul rând, scopul pentru care se dorește achiziționarea terenului trebuie să fie clar definit, fie că este vorba despre construirea unei locuințe sau exploatarea agricolă.

Un alt aspect crucial este să se determine dacă terenul este intravilan sau extravilan. Terenul intravilan se află în zonele construite sau construibile ale localității și are un preț mai mare decât terenul extravilan, care este destinat folosirii în scopuri agricole.

Deși un teren extravilan poate fi convertit în teren intravilan, acest proces implică obținerea aprobării din partea autorităților locale și poate fi costisitor.

În plus, achiziționarea unui teren pentru construirea unei locuințe necesită obținerea unor documente esențiale, precum cadastrul și intabularea terenului, și informații de la autoritățile locale despre regimul de construire și utilitățile disponibile în zonă.

De asemenea, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul, trebuie să fie pregătiți să ofere o serie de acte, cum ar fi actele de identitate, actele de proprietate asupra terenului și documentele fiscale relevante.

Pentru a asigura o tranzacție de succes, este recomandabil ca părțile implicate să încheie o promisiune de vânzare (antecontract), care să ofere siguranța finalizării procedurii de vânzare-cumpărare.

documente

Lista actelor necesare

  • acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie sau procură de reprezentare, dacă este cazul;
  • acte de proprietate asupra terenului, după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor;
  • documentația cadastrală (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), încheierea de intabulare în Cartea Funciară;
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de Impozite si Taxe Locale, care atestă că proprietarul este la zi cu plățile;
  • certificatul de urbanism, din care să rezulte poziționarea și regimul de construire;
  • adeverință de la primărie privind darea sau nu a terenului în arendă;
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente terenului, daca este cazul.