Armata Română face noi recrutări, fiind scoase la concurs noi posturi în structura de elită, potrivit anunțului Ministerului Apărării Naționale (MApN). Este vorba despre posturi în cadrul Forțelor pentru Operații Speciale.

Ce posturi sunt scoase la concurs?

Forțele pentru Operații Speciale Române anunță că posturile de soldat gradat profesionist disponibile sunt următoarele: 10 locuri pentru specialitatea parașutiști comando și 36 locuri pentru alte arme și specialități, respectiv: intendență, auto, comunicații și informatică, poliție militară și marină.

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 12 – 26 septembrie 2023 la sediile unităților de forțe pentru operații speciale din țară:

U.M. 02655 Vlădeni: Arma Poliție Militară, specialitatea Pază și intervenție obiective militare – 3 locuri; Arma Intendență, specialitatea Bucătar – 2 locuri.

U.M. 01847 Buzău: Arma Poliție Militară, specialitatea Pază și intervenție obiective militare – 3 locuri.

U.M. 01010 Târgu Mureș: Arma Comunicații și Informatică, specialitatea Operator la stația de interceptare radio pe unde scurte – 1 loc; Arma Comunicații și Informatică, specialitatea Operator tehnică de comunicații radio – 2 locuri; Arma Intendență, specialitatea Mânuitor de materiale – 2 locuri.

U.M. 01016 Târgu Mureș: Arma Auto, specialitatea Șofer – 2 locuri.

U.M. 01983 Bacău: Forțe pentru Operații Speciale – Parașutiști comando – 10 locuri; Arma Poliție Militară, specialitatea Pază și intervenție obiective militare – 3 locuri; Arma Comunicații și Informatică, specialitatea Operator tehnică de comunicații radio – 2 locuri; Arma Intendență, specialitatea Bucătar – 2 locuri,

U.M. 02014 Mangalia: Arma Poliție Militară, specialitatea Pază și intervenție obiective militare – 6 locuri; Arma Marină, specialitatea Motorist și mecanic naval – 2 locuri; Arma Intendență, specialitatea Bucătar – 2 locuri; Arma Intendență, specialitatea Mânuitor de materiale – 2 locuri.

Condițiile care trebuie îndeplinite și documentele necesare

Potrivit MApN, pentru înscriere, candidații trebuie să respecte anumite condiții:

 • vârstă cuprinsă între 18-45 de ani;
 • absolvent a primilor doi ani de studii a învățământului secundar superior (10 clase);
 • stare bună de sănătate;
 • cetățenie română și domiciliu stabil în România.

MApN mai precizează că dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • Copia certificatului de naștere;
 • Copia actului de identitate;
 • Certificatul de cazier judiciar, fără înscrisuri eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 • Copia certificatului de absolvire 10 clase;
 • Copie a permisului de conducere – doar candidații care optează pentru postul de șofer;
 • Copii ale actelor de studii;
 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie care să ateste că la momentul examinării este „clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „Eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar” (este valabilă 90 de zile de la data eliberării).