Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răzvan Popescu: Investiţiile joacă un rol determinant în valorificarea tuturor oportunităţilor de creştere şi diversificare. Cel mai mare proiect din sectorul energetic pentru România este proiectul Neptun Deep. SNGN Romgaz va fi, cu siguranță, parte a acestui proiect al gazelor de mare adâncime din Marea Neagră. Am auzit discuții în spațiul public cu privire la capacitatea companiei de a gestiona acest proiect. Vă pot asigura că în cadrul Romgaz activează profesioniști, experți care au dovedit de-a lungul timpului și au obținut recunoaștere pe piața gazelor nu doar pe plan intern cât și la nivel internațional. Este șansa companiei să dovedească că este un pilon al sistemului energetic românesc și că, iată, și în România se pot face, la nivelul companiilor de stat, proiecte de anvergură. Deși experiența mea de lucru în companie este una relativ recentă, pot spune că Romgaz va scrie istorie prin participarea la acest proiect. Am fost implicat încă de la numirea în funcția de CFO în procesul de preluare a participației Exxon Mobile și am depus toate eforturile ca acest lucru să se întâmple. Cred cu tărie în reușita proiectului! La întregul nivelul echipei manageriale am găsit susținere, profesionalism și dedicare pentru ca Romgaz să devină un pilon important în gestionarea proiectului Neptun Deep. Este o oportunitate uriașă pentru noi ca stat: este acel gen de proiect care plasează România la un alt nivel pe harta lumii. Cred că împreună, autoritățile statului român și managementul Romgaz, vom reuși să creionam, odată cu demararea acestui proiect, o altă direcție pentru țară cât și pentru companie.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Răzvan Popescu: Prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane şi informaţionale, acţionarii societăţii au stabilit, obiective strategice  pe care compania trebuie sa le realizeze în următoarea perioadă. Ca urmare, ne axăm pe  creşterea portofoliului de rezerve şi resurse, prin descoperirea de noi resurse şi îmbunătăţirea recuperării resurselor deja descoperite, creşterea performanţelor societăţii și nu în ultimul rând pe creşterea gradului de înlocuire a rezervelor. Planul Național de Reconstrucție și Reziliență (PNRR) va include și proiecte privind producerea energiei din hidrogen, aceasta fiind una dintre direcțiile strategice ale Uniunii Europene. Evident că Romgaz îmbrațișează această oportunitate. De asemenea, avem în vedere continuarea parteneriatelor (asocierilor) începute anii precedenți (Proiect off-shore Lukoil), producerea energiei din surse regenerabile, dezvoltarea de termocentrale pe gaz și finalizarea centralei de la Iernut. Romgaz a inclus, de asemenea,  în strategia de dezvoltare identificarea unor noi oportunități în vederea creșterii și diversificării afacerilor companiei în domeniul producției de electricitate din surse regenerabile ( eolian, solar, biogaz, etc).

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Răzvan Popescu: Industria de petrol și gaze din întreaga lume se confruntă, probabil, cu cea mai gravă criză din ultimii 100 de ani, existând un efect triplu: gestionarea situației generate de pandemia de coronavirus și de măsurile de izolare (concomitent cu asigurarea energiei), scăderea rapidă a prețurilor la țiței și scăderea drastică a cererii de produse petroliere. Măsurile de carantinare “au gripat” și consumul industrial, de bază pe timp de vară în 2020, atunci când cel rezidențial se reduce sezonier, iar acest aspect general, la nivel mondial,  s-a văzut reflectat și în rezultatele financiare ale SNGN Romgaz la finalul anului: din punct de vedere cantitativ, cantitatea vândută de gaze naturale a fost cu 10% mai mică, generând o cifră de afaceri în scădere cu peste 19%, dar un profit cu 15% mai mare, realizat prin reducerea eficientă a cheltuielilor.

În toată această perioadă însa ceea ce a contat cel mai mult pentru noi a fost resursa umană. Suntem conștienți și preocupați deopotrivă de sănătatea angajaților noștri și respectăm cu strictețe măsurile de protecție impuse de autorități și specialiști.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Răzvan Popescu: Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor online destinate cetățenilor și mediului de afaceri, completat cu mobilitatea oferită de echipamentele moderne de comunicații electronice, duc utilizarea tehnologiilor și digitalizarea la un alt nivel în cadrul comunităților din România și din întreaga lume. Digitalizarea administrației publice reprezintă o condiție necesară a dezvoltării economice și sociale a întregii societăți și de aliniere la standardele internaționale. Economia și dezvoltarea sunt bazate pe mijloace electronice, iar neutilizarea tehnologiei va deveni în curând o piedică în calea progresului și performanței.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Răzvan Popescu: Acceptă provocarea! Cred că orice tânăr la început de carieră trebuie să își asume rolul și să se implice activ în realizarea obiectivelor propuse. Este o provocare profesională pentru mine acest nou job însă, sunt conștient de plus valoarea pe care, la nivel personal, o va aduce această experiență. Activitatea într-o companie de anvergura Romgaz sau într-o instituție de talia Băncii Naționale a României, unde mi-am desfășurat activitatea anterior, reprezintă o provocare și totodată o obligație la nivel moral de a duce lucrurile la îndeplinire. Știu că poate par deziderate greu de realizat însă, cred ca atunci când îți dorești ceva cu adevărat, lucrurile se întampla.  De asemenea, aș spune tinerilor aflați la început de drum să pună multă pasiune în ceea ce fac pentru a face alegerea potrivită. 

 Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Răzvan Popescu: Suntem deja parte a schimbărilor! Green Deal înseamnă o nouă revoluție tehnologică cu implicații majore asupra economiilor fiecărui stat membru al UE. România este parte a schimbării, reușind în ultimii 30 de ani sa reducă emisiile de carbon cu 20%, însă adevărata provocare o reprezinta noile modalități de valorificare a gazului care să sprijine procesul de integrare și tranziție. În România se dorește tranziția energetică prin creșterea importanței gazelor naturale și a energiei nucleare. Dar pentru a atinge obiectivul propus- decarbonizarea totală până în 2050- sunt necesare investiții substanțiale în sectorul energetic, care la rândul lor vor crea plus valoare economica. Predictibilitate, voință politică și asumarea responsabilităților pot conduce la transformarea provocărilor în oportunități care să confere susținere întregii economii naționale.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Răzvan Popescu: Banii nu sunt singurul răspuns, dar fac diferența!