Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Anca Opre, a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de 2.000 lei Regiei Autonome de Transport Bucureşti, anunţă un comunicat al Agenţiei.  
Sancţiunea a fost aplicată pentru efectuarea de copii ale actelor de identitate ale elevilor şi studenţilor care solicită eliberarea abonamentelor cu tarif redus. Această faptă constituie contravenţia de „prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 33 din Legea nr. 677/2001.
În investigaţia realizată s-a constatat că operatorul a scanat şi a reţinut copii ale actelor de identitate şi ale altor documente ce conţineau codul numeric personal al solicitanţilor (de ex: certificat de naştere, paşaport, carte de rezidenţă), cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 677/2001.

Precedent?

“Subliniem că efectuarea de copii de pe documentele care conţin codul numeric personal este interzisă, potrivit prevederilor art. 6 din Decizia nr. 132/2011 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu excepţia situaţiei în care există o prevedere legală expresă ori când se obţine acordul persoanei respective sau cu avizul aceleiaşi autorităţi.”, maia arată comunicatul Autorităţii.