Rata şomajului înregistrată la 30 noiembrie 2012 la nivelul judeţului Brăila a fost 6,29 %, cu 0,31 puncte procentuale mai mare decât la finele lunii anterioare şi cu 0,89 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la nivel naţional.

Structura şomerilor pe niveluri de pregătire se prezintă astfel: 76,9 % cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii, 16,1 % liceal /postliceal şi 7,0 % universitar.

Ponderea cea mai ridicată a fost deţinută de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-49 ani şi cele cu vârsta cuprinsă între 30-39 ani, astfel: 16,3 % aveau vârsta sub 25 ani, 6,9 % între 25-29 ani, 24,3 % între 30-39 ani, 25,8 % între 40-49 ani, 12,1 % între 50-55 ani, iar 14,6 % cu vârsta mai mare de 55 ani.

Din totalul şomerilor, femei sunt 38,2 %, iar bărbaţi 61,8 %; şomeri indemnizaţi sunt 28,4 % şi 71,6 % şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 63,2 % şi 36,8 % din mediul urban.

În evidenţa AJOFM Brăila, la data de 30 noiembrie se aflau înregistraţi 8.211 şomeri, în creştere cu 831 persoane faţă de aceeaşi dată a anului anterior.