Astfel, valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană (CE) era de peste 12,5 miliarde euro, în 31 martie. În ceea ce priveşte rata absorbţiei efective, respectiv rambursările de la CE, aceasta a crescut cu 2,71 puncte procentuale la 61,57% (11,733 miliarde euro).

Pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice rata de absorbţie curentă era de 75,75%, pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 80,79%, pe Programul Operaţional Sectorial Mediu – 71,12%, pe Programul Operaţional Regional – 64,75%, pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 54,51%, pe Programul Operaţional Sectorial Transport – 62,65%, iar pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 93,37%.

Data de 31 decembrie 2015 este termenul final de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari, iar 30 iunie 2016 – transmiterea la Comisia Europeană şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară.

De asemenea, 31 martie 2017 reprezintă termenul până la care trebuie transmisă la Comisie, prin SFC 2007, aplicaţia de plată a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli.

În data de 22 martie, ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, declara că rata absorbţiei fondurilor europene ar putea creşte cu 5 puncte procentuale dacă se aprobă proiectele retrospective care sunt în prezent în evaluare la nivelul Autorităţilor de Management.

"Rata generală de absorbţie a fondurilor europene ar putea creşte cu 5 puncte procentuale, dacă se vor aproba toate proiectele retrospective care sunt în prezent în evaluare la nivelul Autorităţilor de Management şi vor fi solicitate la rambursare sumele aferente proiectelor aprobate", a spus Răducu.

Potrivit MFE, Autorităţile de Management ale POS Mediu, POS Transport, POSCCE şi POSDRU au analizat până în prezent 1.561 proiecte, din care au fost aprobate 40, în valoare totală de aproximativ 541 milioane euro (contribuţie UE de aproximativ 464 milioane euro). Se mai află în procesare/ evaluare/ aprobare un număr de 33 proiecte, cu o valoare totală de 630 milioane euro (contribuţie UE de aproximativ 520 milioane euro). Din proiectele aprobate a fost solicitată până în prezent Comisiei Europene suma de 85 milioane euro.

'Numai anumite proiecte pot fi incluse în categoria celor retrospective, mai exact cele care întrunesc cerinţele de eligibilitate pentru instrumentele structurale. Până în prezent, mai puţin de unul din 10 proiecte analizate au corespuns acestor cerinţe. Numărul acestora este atât de mic deoarece pentru marea majoritate au fost descoperite o serie de probleme ce ţin de nerespectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în cadrul procedurilor derulate prin aceste proiecte, de lipsa autorizaţiilor de construcţie sau a acordurilor de mediu', precizează Ministerul Fondurilor Europene.

Conform regulamentelor europene, autorităţile de management mai pot primi şi evalua şi proiecte retrospective cu valoare sub 50 de milioane de euro, sumele aferente acestora putând fi incluse în aplicaţiile de plată finale pe care România trebuie să le transmită până la data de 31 martie 2017.

Pe 28 martie, Aura Răducu spunea că mai puţin de unul din zece proiecte retrospective analizate a corespuns până în prezent cerinţelor de finanţare din fonduri europene, în vederea creşterii absorbţiei pe cadrul financiar 2007-2013.

Se mai află în procesare, evaluare sau aprobare 33 de proiecte cu o valoare totală de 640 milioane euro. Din proiectele aprobate a fost solicitată până în prezent Comisiei Europene suma de 85 milioane euro.

Proiectele retrospective sunt investiţii finalizate sau în stadiu avansat de implementare, finanţate de la bugetul de stat sau din împrumuturi încheiate cu instituţii financiare internaţionale (BEI/BERD), pentru care România poate solicita rambursarea cheltuielilor, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate aplicabile programelor operationale 2007-2013.

DG Regio a acordat autorităţilor de management termen până la data de 31 martie 2016 pentru transmiterea, în vederea aprobării, a proiectelor retrospective majore (cu valoare peste 50 milioane euro).

SURSA: Agerpres