Potrivit comunicatului BNR, referitor la lansarea Raportului asupra stabilităţii financiare,  noul acord de finanţare de tip preventiv încheiat în anul 2011 cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, alături de angajamentele autorităţilor asumate în cadrul programelor naţionale, constituie “ancore pentru menţinerea stabilităţii financiare şi continuarea reformelor structurale în scopul impulsionării potenţialului de creştere economică“.

La nivelul UE, pachetul de măsuri privind implementarea unei noi arhitecturi de supraveghere, cu accent pe latura macroprudenţială, va contribui la consolidarea sistemului financiar european (prin diminuarea vulnerabilităţilor evidenţiate de criză) şi la majorarea potenţialului de creştere economică în UE, se mai arată în comunicat.

Asta chiar dacă Financial Times informa ieri că situaţia României este atât de fragilă încât am fost obligaţi să încheiem un nou acord cu FMI.

Totuşi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru că riscurile sunt majore. “Riscul de credit rămâne principala vulnerabilitate a sectorului bancar. În perspectivă, se preconizează începerea unei diminuări a presiunilor asupra calităţii activelor bancare, în contextul consolidării treptate a creşterii economice şi al întăririi gestiunii riscurilor la nivelul băncilor“, se menţionează în comunicatul BNR.

Alte provocări pentru perioada următoare au în vedere gestionarea riscului de contagiune ce s-ar manifesta în cazul unor evoluţii adverse pe pieţele internaţionale ca urmare a crizei datoriilor suverane sau a încetinirii semnificative a creşterii economice în economiile dezvoltate, echilibrarea structurii pe monede a fluxurilor de credite noi şi îmbunătăţirea instrumentarului de intervenţie rapidă în cazul instituţiilor de credit aflate potenţial în dificultate.

“Aceste provocări reclamă continuarea eforturilor pentru menţinerea solvabilităţii, provizionării şi lichidităţii la niveluri adecvate, precum şi adoptarea de noi măsuri prudenţiale“, se mai arată în sursa citată.

În ceea ce priveşte componentele nebancare ale sistemului financiar, oficialii BNR spun că sectorul asigurărilor, al fondurilor de pensii, al instituţiilor financiare nebancare şi cel al pieţei de capital)au avut o evoluţie mixtă în perioada analizată, dar riscul sistemic s-a menţinut la un nivel scăzut.

“Sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare nu s-au confruntat cu probleme deosebite, datorită măsurilor adoptate de banca centrală în scopul limitării riscurilor asociate funcţionării acestora“, scrie în comunicatul BNR.