Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se modifică şi se completează unele prevederi din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 64/ 2007 privind datoria publică,aprobate prin HG nr.1470/ 2007, potrivit unui comunicat de presă. În conformitate cu prevederile legale, Ministerul Finanţelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale.

Una dintre modificări vizează ajustarea cadrului procedural, astfel încât să permită executarea operaţiunilor de răscumpărare (buy back) şi preschimbare (exchange) anticipată a titlurilor de stat, atât cele aflate în circulaţie pe piaţa internă, cât şi cele de pe piaţa externă.

Prin astfel de tranzacţii se urmăreşte administrarea mai eficientă a riscului de refinanţare, prin utilizarea oportunităţilor de răscumpărare înainte de scadenţă, respectiv pentru a preschimba titlurile de stat aflate în circulaţie, emise anterior, cu titluri noi, pe termen mediu şi lung. Introducerea acestor operaţiuni are în vedere îmbunătăţirea condiţiilor aferente titlurilor de stat emise de România pe pieţele interne şi externe, se mai arată în comunicat.

Hotărârea mai prevede revizuirea procedurii lansării emisiunilor de titluri de stat pe pieţele internaţionale, astfel încât Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de emitent, să aibă posibilitatea utilizării cu o mai mare flexibilitate a infrastructurii contractuale a Programului Medium Term Notes.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2016, rambursarea ratelor de capital pentru împrumuturile în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate se va face din disponibilităţile în valută ale MFP, legal constituite cu această destinaţie şi/ sau prin refinanţarea acestora la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data scadenţei. Sumele utilizate până la data de 31 decembrie 2015 din împrumuturile în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate se consideră finanţare definitivă la 1 ianuarie 2016.