Controlul Inspecţiei Muncii la rafinăriile din România a fost realizat pentru a asigura îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor din acest domeniu. Obiectivele acestei acţiuni au fost: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul menţionat pentru a preveni producerea evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru. 

Potrivit Agerpres, în cadrul acţiunii au fost controlate atât unităţile care desfăşoară activităţi de fabricare a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului precum şi societăţile care desfăşoară activităţi de mentenanţă. 

Dintre deficienţele constatate de către inspectorii de muncă sunt menţionate: completarea necorespunzătoare a permiselor de lucru pentru realizarea lucrărilor de reparaţii, a rapoartelor de serviciu şi a registrelor de blindări, termoizolaţia lipsă sau deteriorată pentru unele conducte sau vase tehnologice, echipamente de muncă defecte, manometre cu termenul scadent de verificare expirat, scări de acces deteriorate, lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile de mentenanţă desfăşurate pe teritoriul altor unităţi, semnalizarea de securitate şi sănătate incompletă, ignorarea la evaluarea riscurilor specifice, a probabilităţii producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive, blocarea căilor de acces în cursul efectuării lucrărilor de reparaţii, planuri de Prevenire şi Protecţie neactualizate. 

Inspectorii de muncă au dispus măsuri ferme de remediere şi totodată au aplicat sancţiuni contravenţionale. 

"După explozia produsă la rafinăria Petromidia am iniţiat această acţiune de control care şi-a propus toleranţă zero pentru abaterile de la normele legale de securitate şi sănătate în muncă. Siguranţa lucrătorilor din rafinării şi societăţile care desfăşoară activităţi de mentenanţă pe bază de contract este primordială. Va fi o monitorizare permanentă a riscurilor din aceste unităţi de profil", a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.